OMFC34/2018
ID intern unic:  374208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 34
din  29.01.2018
cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.28 din 9 februarie 201
7
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 149
    Întru executarea prevederilor articolelor 126 alin.(2) și 119 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    Ordinul ministrului finanțelor nr.28 din 9 februarie 2017 despre aprobarea formularului cererii de solicitare a certificatului de acciz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.50-59 art.206) se modifică după cum urmează:
    1. În denumire şi pe tot parcursul textului Ordinului, cuvintele „certificatului de acciz” și „certificatul de acciz” se substituie cu cuvintele „certificatului de acciză” la forma gramaticală respectivă.
    2. În anexa la Ordin:
    a) textul „Declar încăperea de acciz (totalitatea încăperilor ce aparţin subiectului impunerii unde se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (se transportă) mărfurile supuse accizelor) se substituie cu textul „Declar antrepozitul fiscal (totalitatea locurilor ce aparţin antrepozitarului autorizat în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa).”;
    b) textul „În cazul în care subiectul impunerii prelucrează şi/sau fabrică, expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor în/din locuri închiriate sau arendate conform contractului de locaţiune sau arendă, urmează a se indica:” se substituie cu textul „În cazul în care antrepozitarul autorizat produce, transformă, expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor în/din locuri închiriate sau arendate conform contractului de locaţiune sau arendă, urmează a se indica:”;
    c) cuvintele „încăperii de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozitul fiscal”;
    d) cuvintele „inspectoratului fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                          Octavian ARMAȘU

    Nr. 34. Chişinău, 29 ianuarie 2018.