DGC29/2018
ID intern unic:  374298
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 29
din  14.02.2018
D I S P O Z I Ț I E
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 189
    Anexa la Dispoziția Guvernului nr.55-d din 25 aprilie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art. 572) va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Dispoziţia Guvernului
nr. 55-d din 25 aprilie 2016
COMPONENŢA
Comitetului de supraveghere a Programului Misiunii Uniunii Europene
de consiliere în politici
publice pentru Republica Moldova
    I. Preşedintele Comitetului de supraveghere:
    Secretar general al Guvernului
    II. Membrii Comitetului de supraveghere:
    Președinte al Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova
    Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei
    Şef al Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție
    Reprezentant al Procuraturii Generale
    Consilier principal de stat al Prim-ministrului pe comunicare
    Consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul combaterii corupției și activităților organelor de drept
    Consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și dezvoltării sociale
    Secretar general adjunct al Guvernului
    Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
    Secretar general de stat al Ministerului Finanțelor
    Secretar general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
    Secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
    Secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Interne
    Secretar general de stat al Ministerului Justiției
    Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene
    Secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
    Director general al Serviciului Vamal
    Director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
    Şef adjunct al Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat
    Şef al Inspectoratului General al Poliției
    Şef al Secției proiecte a Delegației Uniunii Europene
    Lider de proiect al B&S Europe
    III. Secretariatul Comitetului de supraveghere:
    Direcția coordonarea politicilor din cadrul Cancelariei de Stat”.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Pavel FILIP

    Nr. 29-d. Chişinău, 14 februarie 2018.