OSVC72/2018
ID intern unic:  374373
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 72
din  14.02.2018
cu privire la modificarea Anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal
nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu” 
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 251
    În vederea executării Legii nr.139 din 13.07.2017 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valkaneș”, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 9 al Codului Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000, prevederile Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 4 din 02.01.2007, -
ORDON:
    1. Se completează Anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea Declaraţiei vamale în detaliu”, după cum urmează:
    - după codul:  
3170

Cahul (subzona Nr.7 ZEL Bălţi) (PVI)   - se va introduce un nou cod, cu următorul conținut:
3180
SUBZONA COMRAT (ZALVALKANEȘ)(PVI)    2. În vederea executării prezentului Ordin, Direcţia Dezvoltare şi Securitate Informațională va opera completările şi modificările corespunzătoare în SI „ASYCUDA World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                 Vitalie VRABIE

    Nr. 72-O. Chişinău, 14 februarie 2018.