OMEIC95/2018
ID intern unic:  374408
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 95
din  21.02.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 23.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 58-66     art Nr : 253
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ŞI INFRASTRUCTURII                                                   Chiril GABURICI

    Nr. 95. Chişinău, 21 februarie  2018.


Anexă
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
737

SRL „VITAND-TEXTIL”

cod fiscal 1017602009312

Nr. 04/10/2017 din 04octombrie 2017

14.1
738

SRL „PROELINICA”

cod fiscal 1011600015836

Nr. 1/01 din 11 ianuarie 2018

14.1
739

ICS „DANIROD” SRL

cod fiscal 1006600030550

Nr. 1/02 din 11 ianuarie 2018
14.1
740

SRL „ENPROD”

cod fiscal 1016600043704

Nr. 4/17 din 20 noiembrie 2017

14.1
741

SRL „TEXAGROTEH”

cod fiscal 1006600054332

Nr. 01-27/2017 din 27 decembrie 2017

14.1