HGC162/2018
ID intern unic:  374483
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 162
din  23.02.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1340 din 4 decembrie 2001
Publicat : 28.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 67     art Nr : 192
    În temeiul art. 17 din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1387), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în hotărîre:
    în clauza de emitere, textul „în temeiul art. 5 alin.(3) din Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 31)” se substituie cu textul „art. 4 alin.(1) lit. g) din Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, nr. 415)”;
    la punctul 1, cuvintele „nominală a” se exclud;
    3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr.1340 din 4 decembrie 2001


COMPONENŢA
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
    Prim-ministru  – preşedinte al Comisiei
    Viceprim-ministru  – vicepreşedinte al Comisiei
    Viceprim-ministru  – vicepreşedinte al Comisiei
    Ministru al economiei şi infrastructurii
    Ministru al afacerilor externe şi integrării europene
    Ministru al afacerilor interne  – vicepreşedinte al Comisiei
    Şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne  – vicepreşedinte al Comisiei
    Secretar general al Guvernului
    Ministru al finanţelor
    Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului
    Ministru al educaţiei, culturii și cercetării
    Ministru al sănătăţii, muncii și protecției sociale
    Ministru al justiţiei
    Ministru al apărării
    Director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
    Director general al Agenţiei Rezerve Materiale
    Director al Agenţiei „Moldsilva”
    Director al Centrului Naţional Anticorupţie
    Procuror general
    Director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Guvernator al unităţii teritoriale autonome MGăgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Şef al Direcţiei operaţii a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne – secretar al Comisiei
    Director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
    Director al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
    Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni „Moldovagaz”
    Director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”;
    4) anexa nr.2:
    la punctul 3, textul „prim-vicepreşedinte este prim-viceprim-ministrul,” se exclude;
    la punctul 6, textul „Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale” se substituie cu textul „Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale”;
    la punctul 10, textul „persoanele nominalizate în anexa nr. 1” se substituie cu cuvintele „membrii Comisiei”.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                    Alexandru Jizdan

    Nr. 162. Chişinău, 23 februarie 2018.