HPC16/2018
ID intern unic:  374511
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 16
din  15.02.2018
pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare
şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 150
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – La punctul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se completează, în ordine cronologică, cu poziția:
    „- Ziua Concurenței (30 iunie);”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta hotărîre.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 16. Chișinău, 15 februarie 2018.