HGC180/2018
ID intern unic:  374526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 180
din  27.02.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 520 din 15 mai 2006
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 211
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, textul „1 martie 2017” se substituie cu textul „1 martie 2018”;
    2) anexa la hotărîre va avea următorul cuprins:

    anexa

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                  Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                              Octavian Armaşu

    Nr. 180. Chişinău, 27 februarie 2018.