HGC189/2018
ID intern unic:  374535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 189
din  28.02.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 603 din 20 mai 2003
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 220
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 20 mai 2003 „Cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 91-96, art. 641), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor:
    cuvintele „ Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele  „Ministerul Agriculturii  şi Industriei  Alimentare”,  la orice formă  gramaticală, se substituie prin cuvintele  „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare; 
    cuvintele „Ministerul Sănătății”,  la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele   „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.603
din 20 mai 2003

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică

    ȚAPIȘ Valentina
-

secretar de stat (în domeniul protecției mediului și resurselor naturale), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,președinte al Comisiei

    JOSU Veronica

-

consultant principal în Direcția politici în domeniul biodiversității, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, secretar al Comisiei

     TERTEA Veronica
-

șef al Direcției politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

     HALACU Ala

-

director adjunct al Centrului Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

     KONOVALENKO Angela
-

consultant principal în Direcția infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii

    DUCA Maria
-
rector al Universității Academiei de Științe a Moldovei
    VOLOȘCIUC Leonid
-

șef al Laboratorului fitopatologie și biotehnologie, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei

    LUPAȘCU Galina
-

șef al Laboratorului genetică aplicată, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei  

     STEGĂRESCU Vasile

-

director adjunct știință, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei

     TĂRÎȚĂ Anatolie

-

șef al Laboratoruluiecosisteme naturale și antropizate, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei

    CERCEL Ilie
-
prorector al Universității Agrare de Stat din Moldova
    LEȘANU Mihai
-

decan al Facultății Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova

     TROMBIȚCHI Ilia
-

director executiv al Asociației Internaționale Ecologice a Păstrătorilor RîuluiNistru„Eco-TIRAS”.


    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                         Liviu Volconovici
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                Chiril Gaburici

    Nr. 189. Chişinău, 28 februarie 2018.