LPC15/2018
ID intern unic:  374588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 15
din  15.02.2018
pentru completarea articolului 3641 din Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003
Publicat : 09.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 77-83     art Nr : 164
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 3641 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se completează în final cu textul: „Dacă în şedinţă participă partea vătămată, partea civilă şi partea civilmente responsabilă, cuvînt în dezbateri li se oferă şi acestora.”

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 15. Chișinău, 15 februarie 2018.