OMEIC107/2018
ID intern unic:  374612
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 107
din  28.02.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 09.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 77-83     art Nr : 351
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                              Chiril GABURICI

    Nr. 107. Chişinău, 28 februarie 2018.


Anexă

LISTA 

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

742

BM „PORTAVITA” SRL

cod fiscal 1002600030242

Nr. 1/03 din 26 ianuarie 2018

14.1
743

„ENNSGERN” SRL

cod fiscal 1005602006121

Nr. 01/2017 din 9 ianuarie 2017

14.1
744

ICS „EXCEL MANUFACTURING” SRL

cod fiscal 1009602001456

Nr. 01/2017 din 9 ianuarie 2017

14.1
745

„PKF ARTEX” SRL

cod fiscal 1017600015403

Nr. 170912 din 12 septembrie 2017

14.1
746

ÎCS „STEAUA - REDS” SA

cod fiscal 1003600134099

Nr. 01/06-22/17 din 4 decembrie 2017

14.1
747

„ORIENTAL - FASHION” SRL

cod fiscal 1017611002708

Nr. 3 din 2 octombrie 2017

14.1
748

„VELITEXTIL-PROD” SRL

cod fiscal 1011600024704

Nr. 5-06/01 din 22 ianuarie 2018

14.1
749
„CANINDSPORT” SRL
cod fiscal 1002600039245

Nr. 20/12/17 din 20 decembrie 2017

Nr. 2/11 din 14 noiembrie 2017

Nr. 02 din 29 noiembrie 2017

14.1
750
„POVATAJ” SRL
cod fiscal 1016602003140

Nr. 11 din 22.01.2018

Nr. 1 din 22.01.2018

14.1
751
„CONSTILCARD” SRL
cod fiscal 1015602004634
Nr.1 din 2 februarie 2018
14.1
752

ÎCS „STEAUA-REDS” SRL

cod fiscal 1003600134099

Nr. 01/06-24/17 din 26 decembrie 2017

14.1