LPC18/2018
ID intern unic:  374661
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 18
din  15.03.2018
pentru modificarea articolului 231 din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985/200
2
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 173
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 231 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, în dispoziție textul „arborilor și arbuștilor din fondul silvic”  se  substituie cu textul „arborilor și/sau arbuștilor din fondul forestier”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 18. Chişinău, 15 februarie 2018.