HGC216/2018
ID intern unic:  374680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 216
din  12.03.2018
pentru modificarea și completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 244
    În scopul executării prevederilor anexei nr.3 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alin.(2) lit.c) din Legea  nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 alin.(2) din Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al   Republicii Moldova, 2010, nr.117-118, art.357), cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr.3 la Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.63, art.213), cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.30 lit.b) din Legea nr.136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.645), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 12, cuvintele „secretarului general al Guvernului și” se exclud, iar în final se completează cu textul „ , Avocatului Poporului și al primarului general al municipiului Chişinău”;
    2) la punctul 13, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) secretar general al Guvernului, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorității administrative”;
    3) la punctul 14, litera i) se exclude.
    2. Din compartimentul „Aparatul preturilor mun. Chişinău” din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud următoarele poziții:
„B37
Pretor al sectorului
19
B37
Vicepretor al sectorului
16”.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                          Svetlana Cebotari

    Nr. 216. Chişinău, 12 martie 2018.