HGС226/2018
ID intern unic:  374690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 226
din  12.03.2018
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 51 din 16 ianuarie 2013
Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 254
    În temeiul prevederilor art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și în conformitate cu anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 89), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    în capitolul I din anexa nr. 2, după subdiviziunea „Direcţia juridică” se introduce subdiviziunea „Direcţia controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii şi a produselor alcoolice”.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                           Chiril Gaburici
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                                    Liviu Volconovici

    Nr. 226. Chişinău, 12 martie 2018.