OMFC54/2018
ID intern unic:  374693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 54
din  01.03.2018
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.202
din 17 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Consiliului
pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public”

Publicat : 16.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 84-93     art Nr : 394     Data intrarii in vigoare : 16.03.2018
    Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funționarea Ministerului Finanțelor, cât și de necesitatea efectuării unor modificări și completări,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.202 din 17 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public” se operează următoarele modificări.
    1. În denumire, cât şi pe tot parcursul textului sintagma ”Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public” se substituie cu sintagma ”Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public” cu declinarea la cazul respectiv.
    2. În anexa nr.1 “Regulamentul Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public”,
    2.1. În punctul 8 sintagma “viceministrul finanțelor” se substituie prin “secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor“.
    2.2. În punctul 10 sintagma “Direcţiei generale Trezoreria de Stat” se substituie prin “Direcţiei Trezoreria de Stat”.
    3. Anexa nr.2 “Componenţa nominală a Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public” se modifică şi va avea următorul cuprins:
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului pentru Standarde Naţionale de
Contabilitate pentru Sectorul Public

    CHICU Ion                        – secretar general de stat, Ministerul Finanțelor,
                                                  preşedinte al Consiliului
    VORONIN Angela            – şef al Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor,
                                                 vicepreşedinte al Consiliului
    ZAHARCU Lilia                 – consultant principal al Secţiei metodologie din cadrul
                                                  Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor,
                                                  secretar al Consiliului
    ANDRUŞCA Tamara         – vicepreședinte al Curţii de Conturi
    PLĂCINTĂ Svetlana          – şef al Secției metodologie din cadrul Direcţiei Trezoreria
                                                  de Stat,  Ministerul Finanţelor
    RAILEAN Tatiana              – consultant principal al Secţiei metodologie din cadrul
                                                  Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor
    SLOVA Nadejda                – şef al Secției raportare din cadrul Direcţiei Trezoreria
                                                  de Stat, Ministerul Finanţelor
    GROSU-AXENTI Diana    – viceadministrator al ÎS ”Finteh-inform”
    SECU Viorica                     – şef adjunct, contabil-şef, Trezoreria Regională Chişinău
                                                  -  bugetul de stat, Ministerul Finanţelor.”
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                             Octavian ARMAȘU

    Nr. 54. Chişinău, 1 martie 2018.