HANREC88/2018
ID intern unic:  374712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 88
din  16.03.2018
privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale
Publicat : 17.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 94     art Nr : 406
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d), art. 98 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și în conformitate cu Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 678 din 22.08.2014, precum și în scopul asigurării securității energetice a statului, având drept principiu alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale și întru ajustarea tarifelor și prețurilor la costurile reale, strict necesare pentru procurarea, transportarea, distribuția și furnizarea gazelor naturale, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale pentru anul 2018, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 19/2016 din 26 ianuarie 2016 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova nr. 20-24/100 din 29.01.2016).

    Tudor COPACI,
    director general

    Sergiu CIOBANU,                                           
Octavian LUNGU,
    director                                                              director

    Iurie ONICA,                                                   
Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                              director

    Nr. 88/2018. Chişinău, 16 martie 2018.

   
anexă