HGC246/2018
ID intern unic:  374753
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  21.03.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 360 din 6 iunie 2012
Publicat : 23.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 95-104     art Nr : 279
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 6 iunie 2012 „Pentru aprobarea Programului național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art. 419), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului:
    cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare, cuvintele „Ministerul Educației”, „Ministerul Culturii” se substituie cu textul „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”,     cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, iar cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    cuvintele „Ministerul Tineretului și Sportului” și „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se exclud;
    2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.360
din 6 iunie 2012
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Naţional Coordonator pentru implementarea
Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020
LESNIC Cristina  

viceprim-ministru pentru reintegrare, preşedinte al Consiliului

SERBULENCO Aliona

secretar de stat alMinisterului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în domeniul sănătății publice), vicepreşedinte al Consiliului

CARP Simion  

secretar general de stat alMinisteruluiAfacerilor Interne, vicepreședinte al Consiliului

LUCA Vasile  

secretar de stat al  MinisteruluiAgriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul politicilor/produselor de origine vegetală), vicepreşedinte al Consiliului

BOLEAC  Elena

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, secretar al Consiliului, coordonator al Programului

VRAGALEVA Veronica  

secretar de stat alMinisteruluiFinanţelor (în domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ)

IURCU Vitalie

secretar de stat alMinisteruluiEconomiei și Infrastructurii (în domeniul economic)

CUTASEVICI Angela

secretar de stat alMinisteruluiEducaţiei, Culturii și Cercetării (în domeniul educației)

PARFENTIEV Dumitru  

director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

DUCA Gheorghe

preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

MUSTEAȚĂ Radu  

șef al Direcției supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

CRÎȘMARU Elena 

şef adjunct al Direcției generale licențiere,  autorizare și monitorizare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

ROPOT Simion 

director al Departamentului Monitorul Oficial al Republicii Moldova, AgenţiaInformaţională de Stat „Moldpres”

JOVMIR Andrei 

șef al Serviciului programe, „Radio Moldova Actualități”

CIOBANU Emil

prorector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

BIVOL Stela

director al Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate 

FONARI Antoniţa

director executiv al Platformei pentru Cetățenie activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului

ZUBCU Igor

vicepreședinte al Federației Sindicale „Sănătatea”.


    PRIM-MINISTRU                                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                      Svetlana Cebotari
    Ministrul afacerilor interne                                                     Alexandru Jizdan

    Nr. 246. Chişinău, 21 martie 2018.