OSFSC136/2018
ID intern unic:  374770
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 136
din  16.03.2018
privind modificarea și completarea Regulamentului privind
autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile
de casă şi de control cu memorie fiscală,  aprobat prin
Ordinul SFS nr. 481 din 1 decembrie 2017
Publicat : 23.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 95-104     art Nr : 423
    În vederea executării eficiente a atribuţiilor Serviciului Fiscal de Stat, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) pct. 4) și pct. 8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, precum şi în scopul executării prevederilor Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011,
ORDON:
    1. Se modifică și se completează Regulamentul privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (Regulament), aprobat prin Ordinul SFS nr. 481 din 1 decembrie 2017, după cum urmează:
    1) La pct. 2 la noțiunea Certificat de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casa și de control cu memorie fiscală după sintagma „act permisiv” se completează cu sintagma „pe suport de hârtie sau în forma electronică”.
    2) Regulamentul se completează cu un punct nou 101 cu următorul cuprins:
    „101. Serviciul Fiscal de Stat va asigura utilizarea ghișeului unic în procesul de autorizare a centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control”.
    3) La pct. 11 după sintagma „SFS” se completează cu sintagma „sau prin intermediul ghișeului unic”.
    4) La pct. 12 după sintagma „se vor prezenta” se completează cu sintagma „sau se vor genera de sistem”.
    5) La pct. 18 după sintagma „să țină” se completează cu sintagma „pe suport de hârtie sau în format electronic”.
    6) La pct. 22 sintagma „pct. 12” se substituie cu „pct. 13”.
    7) La pct. 23 după sintagma „eliberate anterior” se completează cu sintagma „cu excepția celor eliberate prin ghișeu unic”.
    2. Anexele nr.1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 la Regulament se modifică conform Anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 la prezentul ordin.
    3. Direcţia generală metodologie proceduri fiscale va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.
    4. Direcția gestionare documente și arhivare va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                                  Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 136. Chişinău, 16 martie 2018.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4