HGC262/2018
ID intern unic:  374813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 262
din  28.03.2018
cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 30.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 108-112     art Nr : 297
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Punctul 7 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.792) se completează după cum urmează:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante, a”, iar în final se completează cu textul „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri”;
    se completează cu subpunctul 21) și 22) cu următorul cuprins:
    „21) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    22) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;”.
    2. Punctul 7 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.691 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.793), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante,”, iar în final se completează cu textul „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri”;
    se completează cu subpunctele 21)-23) cu următorul cuprins:
    „21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;”.
    3. Punctul 7 din  anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.692 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Apărării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.794) se completează după cum urmează:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante,” iar în final se completează cu textul „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri”;
    se completează cu subpunctele 21)-23) cu următorul cuprins:
    „21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;”.
    4. Punctul 7 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.795) se completează după cum urmează:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante,”, iar în final se completează cu textul  „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri”;
    se completează cu subpunctele 21)-23) cu următorul cuprins:
    „21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;”.
    5. Punctul 7 din  anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.694 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.796) se completează după cum urmează:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante,”, iar în final se completează cu  textul „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri”;
    se completează cu subpunctele 21)-23) cu următorul cuprins:
    „21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;”.
    6. Punctul 7 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.695 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.797) se completează după cum urmează:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante,”, iar în final se completează  cu textul „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri”;
    se completează cu subpunctele 21)-23) cu următorul cuprins:
    „21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;”.
    7. Punctul 7 din  anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante,”, iar în final se completează cu textul „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
    se completează cu subpunctele 92) și 93) cu următorul cuprins:
    „92) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    93) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.697 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.802) se completează după cum urmează:
    1) la punctul 7 din anexa nr.1:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante,”,  iar în final se completează cu textul „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri”;
    se completează cu subpunctele 21)-23) cu următorul cuprins:
    „21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat”;
    2) în anexa nr. 2, poziția „Serviciul protocol diplomatic de stat” se completează în final cu textul „(cu statut de secție)”.
    9. Punctul 7 din  anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.698 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.335-339, art.824) se completează după cum urmează:
    la subpunctul 1), după cuvintele „elaborarea” se introduc cuvintele „analizelor ex ante,”, iar în final se completează  cu textul „ , în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri”;
    se completează cu subpunctele 21)-23) cu următorul cuprins:
    „21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Nr. 262. Chişinău, 28 martie 2018.