OMFC61/2018
ID intern unic:  374837
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 61
din  14.03.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 30.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 108-112     art Nr : 427     Data intrarii in vigoare : 14.03.2018
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr.2 „Clasificaţia organizațională - A. Organe ale autorităților publice centrale” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „0250 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;
     0411 Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.
    2. În anexa nr.7 „Clasificaţia programelor - A. Programe și subprograme” programul 48 „Prevenirea și combaterea corupției, spălării banilor și finanțării terorismului” se completează cu subprogramul 03, în următoarea redacție:
     „4803 Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.
    3. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor - B. Activități”:
    3.1. Se introduc activități noi cu următoarele denumiri:
    „00480 Analiza activităților și tranzacțiilor suspecte în spălarea banilor și finanțarea terorismului;
    70222 Proiectul „Rețea rurală transfrontalieră pentru un mediu curat”;
    70223 Proiectul „Îmbunătățirea mediului de învățământ la grădinița din satul Căpriana, raionul Strășeni”;
    70224 Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de învățământ în Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca”.
    3.2. Se modifică denumirile codurilor 70087 și 70219:
    din denumirea codului 70087 se exclude textul ”2007-2013”;
    din denumirea codului 70219 se exclude textul ”2014-2020”.
    4. La anexa nr.10 „Clasificaţia surselor” în punctul 5.2 „Lista de coduri pe componentele de surse la cheltuieli” S3S4 se introduce un cod nou în următoarea redacție:
4
13

Alocații pentru despăgubiri civile

    5. Anexa nr.11 „Clasificaţia economică” se comple-tează cu un cod nou în următoarea redacție:
    „142235 Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune”.
    6. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” se introduce un cod nou cu descriere în următoarea redacție:
    „142235 Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune.
    La acest element, se vor reflecta sumele datoriilor contribuabililor, stabilite prin acte executorii, altele, decât cele emise de Serviciul Fiscal de Stat”.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării. Punctele 3-4 intră în vigoare la 1 aprilie 2018 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                                    Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 61. Chişinău, 14 martie 2018.