HGC291/2018
ID intern unic:  374919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 291
din  04.04.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 964 din 9 august 2016
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 330
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 9 august 2016 „Cu privire la Consiliul coordonator pentru protecția consumatorilor şi supravegherea pieței” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1047), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 1, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    b) la punctul 3, după cuvîntul „eliberării” se introduc cuvintele „sau suspendării”;
    2) în anexa nr. 1:
    a) la punctele 3, 11 și 21, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 8, cuvintele „un vicepreședinte” se substituie cu cuvintele „doi vicepreședinți”;
    c) la punctul 9, cuvîntul „vicepreședinte” se substituie cu textul „unul dintre vicepreședinți, desemnat de către președintele Consiliului”;
    d) la punctul 12, cuvîntul „vicepreședintelui” se substituie cu cuvîntul „vicepreședinților”, iar cuvintele „Vicepreședintele dispune” se substituie cu cuvintele „Vicepreședinții dispun”;
    e) la punctul 13, cuvîntul „vicepreședintelui” se substituie cu cuvîntul „vicepreședinților”;
    3) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.964
din 9 august 2016

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului coordonator pentru protecţia
consumatorilor şi supravegherea pieţei

DRĂGĂLIN Iuliana  

secretar de stat al Ministerului Economiei

și Infrastructurii (în domeniul infrastructurii

calității și cooperării internaționale),

preşedinte al Consiliului 

EREMIA Iurie              

director al Agenţiei pentru Protecţia

Consumatorilor și Supravegherea Pieței,

vicepreşedinte al Consiliului 

GABERI Gheorghe     

director general al Agenţiei Naţionale

pentru Siguranţa Alimentelor,

vicepreşedinte al Consiliulu

MAMEI Marian    

șef al Direcţiei infrastructura calității

şi securitate industrială, Ministerul

Economiei și Infrastructurii, secretar

al Consiliului 

EȘANU Nicolae

secretar de stat al Ministerului Justiției

LUCA Vasile

secretar de stat al Ministerului Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului

(în domeniul politicilor/produselor

de origine vegetală)

ȚAPIȘ Valentina

secretar de stat al Ministerului Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului

(în domeniul protecţiei mediului şi resurselor

naturale)

PURICE Dorin            

secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne

(în domeniul ordinii și securității publice, prevenirii

și combaterii criminalității)

BUCATARU Serghei

secretar de stat al Ministerului Economiei și

Infrastructurii (în domeniul transporturilor)

SAJIN Ghenadie
director al Agenției pentru Supraveghere Tehnică
MUNTEAN Andrei

director adjunct al Agenției Naționale pentru

Reglementare în Comunicații Electronice și

Tehnologia Informației

CIUDIN Alexandru
director al Agenției pentru Eficiență Energetică
GUȘTIUC Vasile
director adjunct al Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică

CIOBANU Sergiu

director al Agenției Naționale pentru Reglementare
în Energetică

STURZU Ion

viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei

IONIȚOV Grigore

director general adjunct al Serviciului Vamal
CALENIC Natalia
vicepreședinte al Camerei de Comerț şi Industrie

FILIP Iurie

vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare
MAXIM Ion
membru al Plenului Consiliului Concurenței 
CAMINSCHI Vladislav

director executiv al Confederației Naționale

a Patronatului din Republica Moldova

CHIRIAC Petru

vicepreședinte al Confederației Naționale a
Sindicatelor din Moldova

STARUȘ Denis

președinte al Centrului pentru Protecția 
Consumatorilor din Republica Moldova 

MIHĂEȘ Roman

președinte al Ligii pentru Apărarea Drepturilor 
Consumatorilor”.


    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                   Chiril Gaburici

    Nr. 291. Chişinău, 4 aprilie 2018.