HGC294/2018
ID intern unic:  374922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 294
din  04.04.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 333
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art. 1493), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5 din anexa nr. 1, cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”;
    2) în anexa nr. 2:
    a) poziţia „Cicibaba Iuri – viceministru al finanţelor” se substituie cu poziția „Iachim Cristina – consultant principal, Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor”;
    b) la poziţia „Cemertan Silvia”, cuvintele „şef al Secţiei reglementarea auditului în sectorul corporativ” se substituie cu textul „consultant principal, Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ”;
    3) în anexa nr. 3:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul  4, textul „în baza licenţei, eliberate de către Camera de Licenţiere, conform Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95)” se substituie cu textul „în modul stabilit de Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”;
    4) în anexa nr. 4:
    a) la poziţia „Vragaleva Veronica”, cuvintele „viceministru al finanţelor” se substituie cu textul „secretar de stat al Ministerului Finanţelor (în domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ)”;
    b) la poziţia „Vizir Ala”, cuvintele „Secţia reglementarea auditului în sectorul corpartiv” se substituie cu cuvintele „Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ”;
    c) poziția „Cernei Anton – șef al Direcției audit intern, Serviciul Fiscal de Stat” se substituie cu poziția „Lazari Igor – șef al Direcției impozite directe din cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor, Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008 „Cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 32-33, art. 179), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    a) poziţia „Cărăuș Maria – viceministru al finanţelor, preşedinte al Consiliului consultativ” se substituie cu poziția „Vragaleva Veronica – secretar de stat al Ministerului Finanţelor (în domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ), preşedinte al Consiliului consultativ”;
    b) la poziția „Tonu Natalia”, textul „şef al Secţiei reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ,” se exclude;
    c) poziția „Vragaleva Veronica – şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe din cadrul Direcţiei generale impozite şi taxe, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie cu poziția „Golban Olga – șef al Direcţiei generale metodologia impozitelor și taxelor, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanţelor”;
    2) în anexa nr. 2:
    a) la punctul  5 alineatul șapte, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    b) la punctul  13, cuvintele „viceministrul finanțelor” se substituie cu cuvintele „secretarul de stat al Ministerului Finanțelor”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 294. Chişinău, 4 aprilie 2018.