HGC303/2018
ID intern unic:  374931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 303
din  04.04.2018
cu privire la modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 342
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.381), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1, punctul 8 subpunctul 5) se exclude;
    2) anexa nr.2  va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 331
din 5 mai  2011

LISTA
statelor ai căror cetățeni necesită invitații pentru perfectarea
vizei de intrare în Republica Moldova

    1.    Republica Islamică Afganistan
    2.    Republica Algeriană Democratică şi Populară
    3.    Republica Populară Bangladesh
    4.    Burkina Faso
    5.    Republica Camerun
    6.    Republica Ciad
    7.    Republica Congo
    8.    Republica Democratică Congo
    9.    Republica Coasta de Fildeș
    10.  Republica Populară Democrată Coreeană
    11.  Republica Arabă Egipt
    12.  Statul Eritreea
    13.  Republica Ghana
    14.  Republica India
    15.  Republica Indonezia
    16.  Regatul Haşemit al Iordaniei
    17.  Republica  Islamică Iran
    18.  Republica Irak
    19.  Republica Libaneză
    20.  Republica Liberia
    21.  Libia
    22.  Republica Mali
    23.  Republica Islamică Mauritania
    24.  Regatul Maroc
    25.  Republica Federală Democratică Nepal
    26.  Republica Federală Nigeria
    27.  Republica Niger
    28.  Republica Islamică Pakistan
    29.  Republica Sierra Leone
    30.  Republica Federală Somalia
    31.  Republica Democratică Socialistă Sri Lanka
    32.  Republica Sudan
    33.  Republica Arabă Siriană
    34.  Republica Tunisiană
    35.  Turkmenistan
    36.   Republica Yemen
    37.   Republica Sudanul de Sud
    38.   Autoritatea Națională Palestiniană”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                          Alexandru Jizdan
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Tudor Ulianovschi

    Nr. 303. Chişinău, 4 aprilie 2018.