HGC304/2018
ID intern unic:  374932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 304
din  04.04.2018
privind modificarea punctului 11 din Regulamentul cu privire la
permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului
pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere
la traficul rutier
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 343
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 11 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.8-10, art. 42), cu modificările și completările ulterioare, textul „medii de specialitate (colegii)” se substituie cu cuvintele „profesional tehnice”.

    PPRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                            Monica Babuc

    Nr. 304. Chişinău, 4 aprilie 2018.