OMEIC159/2018
ID intern unic:  374939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 159
din  27.03.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 457
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                             Chiril GABURICI

    Nr. 159. Chişinău, 27 martie 2018.

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor

plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA

la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

753

„ALMAM-FASHION” SRL

cod fiscal 1013600004762

Nr. 01/18 din 29 ianuarie 2018

Nr. 03/17 din 19 iunie 2017

14.1
14.1
754

FIE „ȘALTOIANCA” SRL

cod fiscal 1003600012894

Nr. 01/2018 din 16 februarie 2018

14.1
755
„O&N STIL” SRL

cod fiscal 1007600010348

Nr. 2/2018 din 12 februarie 2018

14.1
756

ÎÎ „ȘRAM”

cod fiscal 1002600039142

Nr. 09/12/17 din 9 decembrie 2017

Nr. 1 din 22 ianuarie 2018

14.1
14.1