LPC50/2018
ID intern unic:  374985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 50
din  23.03.2018
pentru modificarea și completarea Codului contravențional
al Republicii Moldova nr. 218/2008
Publicat : 13.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 121-125     art Nr : 241
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. După articolul 771 se introduce articolul 772 cu următorul cuprins:
    „Articolul 772. Ultragierea lucrătorului medical
    (1) Ultragierea lucrătorului medical, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a acestuia în exerciţiul funcțiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (2) Ultragierea lucrătorului medical însoţită de acte de huliganism şi/sau vătămare corporală, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.”
    2. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 78–782 ” se substituie cu textul „art. 772, 78–782”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 50. Chişinău, 23 martie 2018.