RMO121/2018
ID intern unic:  374990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 121
din  13.04.2018
R E C T I F I C A R E
Publicat : 13.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 121-125     art Nr : 9
    La Art. III din Legea nr. 6 din 8 februarie 2018 pentru modificarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 84–93, art.171, care modifică art. 39 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, în loc de „mai mare de 5 ani” se va citi „de pînă la 5 ani inclusiv”.