LPC57/2018
ID intern unic:  375044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 57
din  29.03.2018
pentru abrogarea alineatelor (7) și (71)
ale articolului 439 din Codul contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218/2008
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 263
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Alineatele (7) și (71) ale articolului 439 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI    Andrian CANDU

    Nr. 57. Chișinău, 29 martie 2018.