OMEIC193/2018
ID intern unic:  375105
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 193
din  11.04.2018
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa
la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 20.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 126-132     art Nr : 512
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                             Chiril GABURICI

    Nr. 193. Chişinău, 11 aprilie 2018.


LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

N d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

753
Î.M. „INELUȘUL DE AUR” SRL
cod fiscal 1004600003495

Nr. 01/02 din 16februarie 2018

 
14.1
 
754

ÎCS „EXCEL MANUFACTURING” SRL

cod fiscal 1009602001456

Nr. 07/18 din 18 februarie 2018

14.1
755
„PROELINICA” SRL
cod fiscal 1011600015836

Nr. 01/06-05/18 din 12martie 2018

 
14.1
 
756
ÎM „FASHION GROUP” SRL
cod fiscal 1002600035258

Nr. 02/2018 din 28 februarie 2018

14.1
757
„VISTLINIE” SRL
cod fiscal 1003600128731

Nr. 05/12/17 din 05decembrie 2017

 
14.1
 
758
„PROSENA PRIM” SRL
cod fiscal 1014600025067

Nr. 01/2018 din 01 martie 2018

14.1
759
„LOZ-TEXTIL” SRL
cod fiscal 1012600030586

Nr. 26/02/2018 din 26februarie 2017

 
14.1
 
760
ÎM „FRANCO ROSSI” SRL
cod fiscal 1009603001453
Nr. 4 din 03 ianuarie 2018
14.3
761
„VELITEXTIL-PROD” SRL
cod fiscal 1011600024704

Nr. 5-06/02 din 22 ianuarie 2018

14.1
762
„ZOLAVERA FASHION” SRL
cod fiscal 1013600019872

Nr. 03/18 din 01 martie 2018

14.1
763
ÎCS „IDEA MODA” SRL
cod fiscal 1009600038410
Nr.02 din 02 martie 2018
14.1
764
„MOLDOVAN VASILE” ÎI
cod fiscal 1002600043381
Nr. 1 din 07 martie 2018
14.1
765
„GEOTEXTIL” SRL
cod fiscal 1012602005179
Nr. 40 din 06 martie 2018
14.1
766
„KARINA – TEXSTYLE” SRL
cod fiscal 1008602000784
Nr. 2 din 26 februarie 2018

Nr. 09/2017 din 11 decembrie 2017

14.1
14.1