HGC379/2018
ID intern unic:  375171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 379
din  25.04.2018
cu privire la controlul de stat asupra activităţii
de întreprinzător în baza analizei riscurilor
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 421
    În scopul executării prevederilor art. XXVII alin. (4) liniuţa a treia şi a cincea din Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 755), art. 51 alin. (1), art. 16 alin. (2) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), cu modificările  şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Metodologia generală privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, conform anexei nr.1;
    2) Regulile privind elaborarea, aprobarea şi utilizarea listelor de verificare aplicate  în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, conform anexei nr.2.
    2. Prezenta hotărîre nu se aplică controalelor de stat prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) – e) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv controlul vamal ulterior prin audit postvămuire.
    3. Organele de control, în termen de pînă la o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor revizui metodologiile sectoriale în conformitate cu Metodologia generală privind  controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 5 septembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 198-204, art. 796) se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici

    Nr. 379. Chişinău, 25 aprilie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2