HGC399/2018
ID intern unic:  375191
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 399
din  25.04.2018
cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 441
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1092), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la anexa nr. 1:
    a) primul tabel va avea următorul cuprins:

Nr.
crt.

Categoriile de burse

Cuantumul bursei lunare (lei)

începînd cu 1 ianuarie 2018

în învățămîntul superior

(ciclurile I și II, inclusiv studiile integrate)

în învăţămîntul

profesional tehnic postsecundar și postsecundarnonterțiar

I.

Bursa pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclurile I şi II, studii integrate) şi pentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundarnonterţiar

1.
Categoria I
840
660
2.
Categoria II
715
550
3.
Categoria III
660
505
II.
Bursa socială
440
385”;
III.
Ciclul II
900    b) tabelul al doilea va avea următorul cuprins:
Categoria bursierilor
Categoriile de burse
Cuantumul bursei lunare (lei)
începînd cu 1 ianuarie 2018

Elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar, cu excepţia elevilor care îşi fac studiile în grupele pentru surzi şi hipoacuzici

Categoria I
485
Categoria II
410
Categoria III
345

Elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar care îşi fac studiile în grupele pentru surzi şi hipoacuzici


370”;


    c) tabelul al treilea va avea următorul cuprins: 

Nr.
crt.
Categoriile de burse

Cuantumul bursei lunare (lei) începînd cu 1 ianuarie 2018

1.

Doctoranzii din anul I de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani


1100
2.

Doctoranzii din anul II de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani


1220
3.

Doctoranzii din anul III de studii nominalizaţi la punctele 1 şi 2 din prezentul tabel şi doctoranzii anilor I-III de studii care pînă la înscrierea la doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin trei ani


1265
4.

Medicii rezidenţi din anul I de studii

1100
5.

Medicii rezidenţi din anii II şi III de studii

1220
6.

Medicii rezidenţi din anii IV şi V de studii, medicii secundari clinici înscrişi la secundariat imediat după absolvirea facultăţii


1265
7.

Medicii secundari clinici înmatriculaţi în secundariatul clinic cu vechime în muncă de medic

În mărimea salariului de funcţie calculat conform notei

8.
Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor habilitat

În mărimea unui salariu mediu primit pînă la înscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decît salariul mediu pe economie din anul precedent”;

    2) tabelul din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Nr.
crt.

Categoriile de burse

Cuantumul bursei lunare (lei)

începînd cu 1 ianuarie 2018

în învăţămîntul superior

în învăţămîntul

profesional tehnic postsecundar și postsecundarnonterțiar

1.

Bursa Republicii

1455

2.
Bursa Preşedintelui Republicii Moldova
1320
1025
3.
Bursa Guvernului
1210

4.
Bursa „Gaudeamus”

880”.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu

    Nr. 399. Chişinău, 25 aprilie 2018.