OMSMPSC548/2018
ID intern unic:  375389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 548
din  27.04.2018
cu privire la aprobarea Modificării nr. 2/2018 la
Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova
(CORM 006-14)
Publicat : 11.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 150-155     art Nr : 636
    În temeiul art.7 alin.(1) din Legea nr. 102-XV din 13.03.2003 ”Privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială  a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, al Hotărârii Guvernului cu privire la determinarea dizabilității nr.357 din 18 aprilie 2018, al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.694 din 30 august 2017, și în conformitate cu punctul 6 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă  Modificarea nr.2/2018 ce se operează în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web oficială a ministerului.

    SECRETARUL GENERAL DE STAT                                          Boris GÎLCA

    Nr. 548. Chişinău, 27 aprilie 2018.


Anexă
la Ordinul ministrului sănătății,
muncii și protecției sociale
nr. 548 din 27 aprilie 2018

MODIFICAREA  nr. 2/2018
la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova
(CORM 006-14)

    Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 3 martie 2014 (monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.120-126, art.670), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În partea 2 „Descrierea grupelor de ocupații”:
    1) în grupa de bază 2269 „Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de bază anterioare”, titlul ocupației 226909 ”Medic expertiză a capacităţii de muncă” se modifică după cum urmează:

Codul ocupației
Titlul ocupației
226909

Expert în determinarea gradului de dizabilitate