OSVC196/2018
ID intern unic:  375390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 196
din  25.04.2018
cu privire la completarea anexei nr. 11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 
Publicat : 11.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 150-155     art Nr : 637     Data intrarii in vigoare : 11.05.2018
    Întru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor pct. 3461 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.1140 din 02.11.2005, în temeiul prevederilor art.12 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile pct.7, 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, se completează cu codurile procedurilor vamale, după cum urmează:

7651

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “zonă liberă” în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal “perfecţionare activă” cu suspendare.

7655

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “zonă liberă” în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal “perfecţionare activă” cu suspendare în interiorul unui antrepozit.

7657

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “zonă liberă” în scopul producerii, anterior cesionate.

7672

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală “zonă liberă” în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal “antrepozit vamal” pentru mărfurile autohtone.

7691

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “zonă liberă”în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal “transformare sub control vamal”.


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției dezvoltare și securitate informațională și a Direcției organizarea controlului vamal și facilitarea comerțului.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI VAMAL                                    Iurie CEBAN

    Nr. 196-O. Chişinău, 25 aprilie 2018.