HGC426/2018
ID intern unic:  375421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 426
din  15.05.2018
cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă
şi la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007
Publicat : 16.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 470
    În conformitate cu prevederile art. VIII din Legea nr. 123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art.410), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În scopul completării conturilor personale de asigurări sociale cu informația privind stagiul de muncă realizat pînă la 1 ianuarie 1999, în perioada 15 mai–15 decembrie 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale va scana informația din carnetele de muncă prezentate de către angajatori, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, dar dețin carnete de muncă, sau de către persoanele fizice care nu sînt beneficiare de pensii.
    Modul și graficul de scanare vor fi aprobate printr-un act normativ intern al Casei Naționale de Asigurări Sociale și vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Casa Națională de Asigurări Sociale va determina şi va implementa măsurile tehnice și organizatorice menite să asigure un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrarea şi caracterul datelor, în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    2. Conducătorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor înmîna salariaților sau reprezentanților acestora, sub semnătură, carnetele de muncă pînă la data de 28 decembrie 2018.
    Pînă la înmînarea carnetului de muncă, angajatorul va face ultima înscriere în acesta privind funcția deținută.
    3. Înscrierile în carnetele de muncă efectuate pînă la 1 ianuarie 2019 își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate la necesitate.
    4. La data de 1 ianuarie 2019 se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 ,,Privind carnetul de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.5-7, art.23), cu modificările și completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                            Svetlana Cebotari

    Nr. 426. Chişinău, 15 mai 2018.