OSVC203/2018
ID intern unic:  375426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 203
din  04.05.2018
cu privire la completarea anexei nr. 14 la Ordinul Serviciului Vamal
nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale
în detaliu”
Publicat : 16.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 654     Data intrarii in vigoare : 16.05.2018
    În temeiul articolului 1412 din Codul vamal al Republicii Moldova, nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare, și întru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului Serviciului Vamal nr. 296-O  din 19 august 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.347-352, art.1639),
ORDON:
    1. Anexa nr. 14 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876), se completează cu poziția 183 cu următorul cuprins:
183

Decizia de clasificare a mărfurilor

    2. Direcţia dezvoltare și securitate informaţională va opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „ASYCUDA World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                           Vitalie VRABIE

    Nr. 203-O. Chişinău, 4 mai 2018.