LPC69/2018
ID intern unic:  375436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 69
din  26.04.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 304     Data intrarii in vigoare : 18.05.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (135) va avea următorul cuprins:
    „(135) Mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anul 2018 se importă cu aplicarea scutirii de T.V.A. fără drept de deducere.”
    Art. II. – Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28, litera t1) va avea următorul cuprins:
    „t1) mărfurile, utilajele, echipamentele și mobilierul destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anul 2018;”.
    2. Punctul 14 din nota la anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
    „14. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anul 2018.”
    Art. III. – Se permite Ministerului Finanţelor să efectueze plăţi anticipate de pînă la 50% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru procurarea de materiale, utilaje, echipamente şi mobilier, confirmînd ulterior sumele plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune, în vederea reparaţiei capitale a clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău.
    Art. IV. – Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 69. Chișinău, 26 aprilie 2018.