OMADRMC115/2018
ID intern unic:  375505
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ORDIN Nr. 115
din  07.05.2018
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 142 din 06.07.2016
Publicat : 18.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 157-166     art Nr : 665
    În baza prevederilor punctului 7, subpct. 1) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30 august 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 797),
ORDON:
    1. În anexa la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 142 din 6 iulie 2016 cu privire la aprobarea indicilor obligatorii pentru evaluarea conformităţii produselor de uz fitosanitar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 1155), tabelul 1, poziţia 1. Caracteristici organoleptice, cuvîntul „miros” se exclude.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercită dl Vasile Luca, secretar de stat.

    MINISTRUL AGRICULTURII,
    DEZVOLTĂRII REGIONALE
    ŞI MEDIULUI                                                             Liviu VOLCONOVICI

    Nr. 115. Chişinău, 7 mai 2018.