HGC481/2018
ID intern unic:  375600
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 481
din  23.05.2018
pentru modificarea punctului 50 din Regulamentul cu privire
la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate,
fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare
limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia
statului cu drept de succesiune şi a comorilor
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 532
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    La punctul 50 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare
limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, art. 1021), cu modificările și completările ulterioare, textul „cele confiscate în baza art. 15 (3) al Legii nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun şi produsele din tutun,” se substituie cu cuvintele „produsele din tutun”.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Octavian Armaşu

    Nr. 481. Chişinău, 23 mai 2018.