DPC725/2018
ID intern unic:  375701
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 725
din  22.05.2018
pentru completarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 69-VIII din 10 martie 2017
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 325     Data intrarii in vigoare : 22.05.2018
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Articolul 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 69-VIII din 10 martie 2017 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după poziția „STURZA Eugeniu – ministru al apărării”, cu poziția „BOTNARI Vasile – director al Serviciului de Informații și Securitate al  Republicii  Moldova”.
    Art.2. -  Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                             Igor DODON

    Nr. 725-VIII. Chişinău, 22 mai 2018.