HCNPFC24/3/2018
ID intern unic:  375730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 24/3
din  28.05.2018
referitor la completarea Hotărârii Comisiei Naționale
a Pieței Financiare nr.45/5 din  16.10.2009
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 791
    Întru asigurarea aplicării univoce a prevederilor art.48 din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
    în temeiul art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 45/5 din 16.10.2009 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.877) se completează după cum urmează: în clauza de emitere, după textul „art.48 alin.(3) lit.g)” se introduce textul „și lit.i)”.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                 Valeriu CHIȚAN

    Nr. 24/3. Chişinău, 28 mai 2018.