ECSMC839/2018
ID intern unic:  375780
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 839
din  01.06.2018
din Hotărîrea nr. 195/10  din 17 aprilie 2018
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 839
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se admite demersul Programului pentru Justiție Transparentă referitor la modificarea/completarea prevederilor Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești.
    2. Se modifică Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, după cum urmează:
    a) se modifică pct. 2 prin substituirea sintagmei ”cu datele privind distribuirea aleatorie a dosarelor” cu sintagma ”de repartizare”;
    b) se modifică pct. 31 prin substituirea sintagmei ”bifa, ca fiind incompatibili, judecătorii din alte sedii ale aceleiași instanțe” cu sintagma ”selecta sediul relevant” și se exclude propoziția ”Pentru instanțele judecătorești cu 25 de judecători și mai mult se vor aplica recomandările anexate la Hotărîrea CSM nr. 945/38 din 27 decembrie 2016”;
    c) se modifică pct. 7 subpct. a) prin substituirea textului ”transmise completului competent spre examinare printr-o încheiere a președintelui instanței de judecată (fără a fi trecute prin intermediul PIGD)” cu textul ”repartizate automat-aleatoriu prin intermediul PIGD judecătorului (completului de judecată) competent prezent la serviciu”;
    d) se completează pct. 8 după sintagma ”În cazul în care judecătorul pleacă în concediu anual de odihnă” cu sintagma ”pentru o perioadă care depășește jumătate din durata totală a concediului anual de odihnă pentru anul curent”;
    e)  se completează pct.8 după sintagma ”5 zile” cu cuvîntul ”calendaristice”;
    f) se completează pct.8 după textul ”În cazul apariției temeiului juridic, constituțional, de eliberare din funcție a judecătorului, președintele dispune, printr-o încheiere motivată, blocarea (bifarea acestui judecător)” cu sintagma ”de la repartizarea dosarelor”;
    g) se modifică pct. 12 prin substituirea cuvîntului ”deblocat” cu sintagma ”bifat ca eligibil”.
    3. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii și se expediază spre informare tuturor instanțelor judecătorești.

    PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                                        Victor MICU