OMADRMC132/2018
ID intern unic:  375805
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ORDIN Nr. 132
din  25.05.2018
cu privire la abrogarea unor ordine ale Ministerului
Agriculturii  și Industriei Alimentare
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 181     art Nr : 854
    Întrucît prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 239 din 24 noiembrie 2004 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru producerea și comercializarea produselor din pescuit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 461a), Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor de pescuit (elaborată în conformitate cu prevederile Directivei Comunităţii Europene 91/493/CEE din 22 iulie 1991) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 226-232, art. 477), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 102 din 29 aprilie 2005 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea produselor din ouă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 95-97, art. 329), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 238 din 1 noiembrie 2005 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influenţei aviare (pesta aviară clasică) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 542), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 262 din 12 decembrie 2005 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind determinarea valorilor azotului ușor hidrolizabil în produsele de pescuit, metode de analiză (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 642), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 149 din 26 iunie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile generale de igienă în exploataţiile de animale producătoare de lapte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 643), Ordinului nr. 151 din 30 iunie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor și măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195-198, 679), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 163 din 11 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, 693), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 164 din 11 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea și combaterea bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29-31, art. 129), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 165 din 11 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală şi de sănătate publică referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi la comercializarea cărnii de vînat sălbatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 148), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 170 din 14 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce reglemnetează producerea și comercializarea cărnii de iepure și a cărnii de vînat de crescătorie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 99), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 171 din 14 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3 – 5, art. 20), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 173 din 14 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi introducerea pe piaţă a laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54-56, art. 216), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 215 din 22 septembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică pentru producerea și comercializarea cărnii tocate şi cărnii preparate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 6-9, art. 30), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 217 din 26 septembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului (nepublicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 220 din 26 septembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și modelul de certificat veterinar pentru exportul și importul cărnii proaspete de pasăre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 67-69, art. 324), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 229 din 6 octombrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 341), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 245 din 10 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creșterea animalelor de fermă a unor substanțe cu acțiune hormonală sau tireostatică și a celor betaagoniste (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 362), Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 247 din 13 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele lor, precum și al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală (nepublicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova) au fost cuprinse în Hotărîrea Guvernului nr. 939 din 4 august 2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 154-156, art. 950), cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 nr. 230-232, art. 1442), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 pentru aprobarea regulilor generale de igienă a produselor alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84, art. 484), Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499), cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 11 octombrie 2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 202-205, nr. 1036), cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 6 decembrie 2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1235), cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 22 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222-227, art. 855), Hotărîrea Guvernului nr. 369 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția animalelor în momentul uciderii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 412), Hotărîrea Guvernului nr. 1374 din 20 decembrie 2016 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a unor boli la animale și măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 452, art. 1426a), Hotărîrea Guvernului nr. 1085 din 14 decembrie 2017 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 1217),
    Prezentul Ordin transpune Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și normele sanitar-veterinare referitoare la producția și comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman și de modificare a Directivelor 89/662/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului, precum și a Deciziei 95/408/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 153 din 30 aprilie 2004,
    În temeiul articolului 65 şi 66 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 783),
ORDON:
    1. Se abrogă:
    1) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 239 din 24 noiembrie 2004 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru producerea și comercializarea produselor din pescuit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 461a);
    2) Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor de pescuit (elaborată în conformitate cu prevederile Directivei Comunităţii Europene 91/493/CEE din 22 iulie 1991) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 226-232, art. 477);
    3) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 102 din 29 aprilie 2005 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea produselor din ouă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 95-97, art. 329);
    4) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 238 din 1 noiembrie 2005 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influenţei aviare (pesta aviară clasică) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 542);
    5) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 262 din 12 decembrie 2005 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind determinarea valorilor azotului ușor hidrolizabil în produsele de pescuit, metode de analiză (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 642);
    6) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 149 din 26 iunie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile generale de igienă în exploataţiile de animale producătoare de lapte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 643);
    7) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 151 din 30 iunie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor și măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195-198, 679);
    8) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 163 din 11 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, 693);
    9) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 164 din 11 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea și combaterea bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29-31, art. 129);
    10) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 165 din 11 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală şi de sănătate publică referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi la comercializarea cărnii de vînat sălbatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 148);
    11) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 170 din 14 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce reglemnetează producerea și comercializarea cărnii de iepure și a cărnii de vînat de crescătorie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 99);
    12) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 171 din 14 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3 – 5, art. 20);
    13) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 173 din 14 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi introducerea pe piaţă a laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54-56, art. 216);
    14) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 215 din 22 septembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică pentru producerea și comercializarea cărnii tocate şi carnii preparate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 6-9, art. 30);
    15) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 217 din 26 septembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului (nepublicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova);
    16) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 220 din 26 septembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și modelul de certificat veterinar pentru exportul și importul cărnii proaspete de pasăre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 67-69, art. 324);
    17) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 229 din 6 octombrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 341);
    18) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 245 din 10 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creșterea animalelor de fermă a unor substanțe cu acțiune hormonală sau tireostatică și a celor betaagoniste (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 362);
    19) Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 247 din 13 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele lor, precum și al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală (nepublicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova).
    2. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercită dna Alisa Pîrlog, secretar de stat.

    MINISTRUL AGRICULTURII,
    DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI                Liviu VOLCONOVICI

    Nr. 132. Chişinău, 25 mai 2018.