HGC516/2018
ID intern unic:  375818
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 516
din  06.06.2018
cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire
a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de
producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar şi articolele  de completare importate pentru
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate  exportului, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 568
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 134-141, art. 397), cu completările ulterioare, se completează cu pozițiile 27-29 cu următorul cuprins:
„27.
„INOXPA SOLUTIONS” SRL
1005600046660

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

28.
„SALONIX-TEH” SRL
1003600092467
Fabricarea altor maşini de utilizare generală
29.
„ACM-Muncești” SRL
1002600047954

Fabricarea de construcții și prefabricate din aluminiu și aliaje de aluminiu pentru construcții”.


    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                             Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 516. Chişinău, 6 iunie 2018.