HGC533/3018
ID intern unic:  375835
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 533
din  06.06.2018
cu privire la modificarea și completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 585     Data intrarii in vigoare : 01.06.2018
    În temeiul prevederilor art.V din Legea nr. 249 din 1 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464-470, art. 792), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În prima coloană poziția a șasea a tabelului din anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „inspector superior” se introduc cuvintele „ , specialist superior”.
    2. Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 914 din 25 iulie 2016  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art. 998), cu modificările ulterioare, se completează cu poziția 91 cu următorul cuprins:
    „91 . Ofițerii de protecție ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat;”.
    3. Punctul 52 subpunctul 4) din Statutul disciplinar al ofiţerului de protecţie al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 550 din 11 iulie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art.635) va avea următorul cuprins:
    „4) prevenire privind necorespunderea parţială funcţiei;”.
    4. Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu 1 iunie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                          Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                        Eugeniu Sturza

    Nr. 533. Chişinău, 6 iunie 2018.