OMSMPSC622/2018
ID intern unic:  375843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 622
din  21.05.2018
cu privire la modificarea Ordinului nr. 638 din 12.08.2016
privind implementarea Recomandărilor pentru un regim
alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile
de învățământ din Republica Moldova
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 858
    În scopul ameliorării statutului nutriţional al copiilor, promovării cunoştinţelor şi formării deprinderilor de alimentaţie raţională, în temeiul art. 38 şi art. 44 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183) şi şi în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 694 din 30 august 2017,
ORDON:
    1.  Se modifică și se completează Recomandările pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învățământ din Republica Moldova după cum urmează:
    1)  În capitolul II „Dispoziții generale”:
    a)  se exclud primele 2 fraze din aliniatul 5;
    b) în subcapitolul „Principalii paşi pentru a asigura alimentația sănătoasă a copiilor”, punctul 4, se exclude sintagma „pește, carne de pasăre sau carne fără grăsime”,  se completează cu un punct nou  „12” după cum urmează: „12. părinții vor asigura educația pentru alimentația sănătoasă a copiilor și la domiciliu”.
    2) În capitolul IV „Principii de întocmire a meniurilor model și de repartiție în instituțiile pentru copii”:
    a) punctul 10 se va completa cu cuvintele „la prânz vor fi incluse legume naturale sau salate din legume” ;
    b)  punctul 21 sintagma „nu mai puțin de 100 gr” se va substitui cu sintagma „de cel puțin 150 gr”.
    3) Tabelul nr. 11 din capitolul VIII se substituie cu următoarea sintagmă:  „Organizarea examenelor medicale a personalului din instituțiile pentru copii se efectuează conform legislației în vigoare”.
    4) În capitolul X „Norme sanitare privind organizarea alimentației și întreținerea blocurilor alimentare”, punctul 2.2. se exclude sintagma „La sfărșitul zilei de lucru toată vesela, tacîmurile se dezinfectează fiind introduse într-un vas cu soluție de produs biodistructiv”.
    5) În anexa nr. 1:
    a) tabelul nr. 1 se va completa cu două coloane noi privind cantitatea zilnică necesară de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de educație timpurie de tip sanatorial după cum urmează:
Nr. d/o

Denumirea produselor alimentare

Instituțiile de educație timpurie de tip sanatorial

cu regim de activitate
pînă la 3 ani
de la 3 pînă la 7 ani
1
2
3
4
1.
Pîine de grîu, pîine de grîu integrală*
60
80
2.
Pîine de secară*
30
50
3.
Făină de grîu, făină de grîu integrală
16
25
4.
Crupe și alte derivate a cerealelor integrale
30
40
5.
Paste făinoase
8
12
6.
Cartofi
150
220
7.
Legume
250
300
8.

Leguminoase (mazăre uscată șlefuită, fasole uscată, etc)

5
5
9.
Fructe proaspete
250
350
10.
Fructe uscate
10
10
11.
Produse de cofetărie
7
10
12.
Zahăr, zahăr brut nerafinat**
40
50
13.
Unt fără grăsimi vegetale
25
30
14.
Ulei
8
10
15.
Ouă
1
1
16.
Lapte și produse lactate acide lichide
600
550
17.
Brînză semigrasă
(pînă la 5%)
50
70
18.
Brînză tare
5
6
19.
Carne***
110
140
20.
Pește
45
55
21.
Smîntînă (grăsimea pînă la 15%)
10
15
22.
Ceai, fitoceai
0,2
0,2
23.
Sare iodată
1,5
2
24.
Drojdie
1
1
25.

Nuci și semințe (nuci, migdale, in, floarea soarelui, susan)****

-
100

    În rubrica „produse de cofetărie”, coloana „tabere de odihnă și întremare” se va indica cifra „15”.
    În Notă** sintagma „valoarea calorică zilnică” se substituie cu sintagma „valoarea calorică a rației zilnice”.
    b) tabelul nr. 3, în rubrica „zeamă și borșuri cu carne” în coloana „se recomandă” după cuvintele „supe de legume cu paste integrale” se completează cu cuvintele „supe de legume cu spanac”.
    6)  Se modifică anexa nr. 2 după cum urmează:
    a) compartimentul A) „Produsele alimentare și ingredientele care se vor promova în instituțiile de învățământ general”:
    lit. c) sintagma „cu un procent de grăsime nu mai mare de 2%” se substituie cu sintagma „cu un procent de grăsime de 2,5%, 3,2%”;
    lit. d) sintagma ”nu mai mare de 2%” se substituie cu sintagma „cu un procent de grăsime de 2,6%”.
    lit. e) cuvântul „brânzeturi” se substituie cu sintagma „brânză tare”;
    b) compartimentul B) „Produse alimentare și ingrediente care vor fi limitate în instituțiile preșcolare și școlare” după cuvântul ”limitate” se suplinește cu cuvintele „de una, două ori pe săptămână”, apoi urmează după text;
    c) compartimentul C) „Produsele alimentare interzise pentru alimentaţia copiilor” se  completează cu următoarele:
    „Produse alimentare cu conţinut de zaharuri de 15 g şi mai mult la 100g produs  (conuri de zahăr, rulouri din fructe, brânzică glazurată în ciocolată, caramel din porumb, alte produse similare), cu excepția magiunului.
    Produse alimente cu conţinut de grăsimi de 20g şi mai mult la 100g produs (hamburgheri, gogoşi, sandwich, pizza, produse prăjite în friteuză, inclusiv pateuri, cartofi prăjiţi în ulei, alte alimente preparate prin prăjire, maioneză, brânză topită, brânzeturi tartinabile cu conţinut de grăsime peste 20% şi alte produse similare), cu excepția untului fără grăsimi vegetale.
    Produse alimentare cu conţinut de sare de 1,5g şi mai mult la 100g produs (biscuiţi săraţi, covrigei săraţi, sticksuri sărate, snacksuri, alune sărate, seminţe sărate, brânzeturi sărate, alte produse similare).
    Produse alimentare cu valoarea energetică de 300 kcal pe unitate de vânzare.
    Produse alimentare cu adaos de aditivi alimentari (băuturi nealcoolice cu adaos de aditivi alimentari, băuturi pentru sportivi, produse de preparare rapidă, gume de mestecat)”.
    subcompartimentul „bucate, preparate din carne de pasăre și pește” se completează cu sintagma „farșmac din scrumbie, piftie, clătite cu carne”.
    în subcompartimentul „alte produse” cuvântul „migdale” se exclude, se completează cu cuvintele „clătite cu brânză, paste făinoase pregătite „po flotski”, peltea”.
    La finele compartimentului se completează cu cuvintele: „Se permite folosirea în cantități limitate (una două ori pe săptămână)” a consumului de produse de patiserie fără creme și bomboane la copiii din centrele de plasament, instituțiile de tip internat, tabere de odihnă și întremare a sănătății copiilor.
    6)  Anexa nr. 3 „Meniuri model pentru copiii din instituțiile de educație timpurie 3-7 ani cu regim de activitate 12-24 ore (sezonul vară-toamnă)” se modifică și se completează după cum urmează:
    a) ziua a 2-a, la prânz, felul II de bucate, cuvintele „carne” și „carne de bovină” se substituie cu cuvântul „pește”, respectiv masa brută va constitui 100g și masa netă - 50g. La finele zilei a II, compoziția chimică se va modifica și va avea următorul conținut: proteine – 50,3g; proteine de origine animală – 25,0 g; lipide – 60,2g; glucide – 268,5g; valoarea calorică – 1840 kcal.
    b)  ziua a 4-a, la prânz, felul II de bucate se substituie cu „supă de mazăre” cu următoarea componență: mazăre - 70 g; cartofi - 25 g; ceapă - 10 g; morcov - 10 g; ulei - 5 g. Respectiv masa netă va constitui după cum urmează: mazăre - 70 g; cartofi - 18 g; ceapă - 8 g; morcov - 8 g. La finele zilei a IV-a compoziția chimică se va modifica și va avea următorul conținut: proteine – 56,9 g; proteine de origine animală – 35,0 g; lipide – 67,4 g;  glucide – 285,5 g; valoarea calorică – 1832 kcal.
    c) ziua a 7-a, la prânz, felul II de bucate se va substitui cu „borș cu sfeclă și smântână” cu următoarea componență: cartofi – 40 g; sfeclă roșie – 30 g; morcov - 10 g; ceapă - 10 g; verdeață - 5 g; ulei - 2 g; smântână – 5 g. Respectiv masa netă va constitui după cum urmează: cartofi – 30 g; sfeclă roșie – 24 g; ceapă – 8 g; morcov - 8 g. La finele zilei a VII-a compoziția chimică se va modifica și va avea următorul conținut: proteine – 55,0 g; proteine de origine animală – 35,1 g; lipide – 59,4g; glucide – 280,0 g; valoarea calorică – 1784 kcal.
    2. Se abrogă Ordinele Ministerului Sănătății nr. 904 din 17.09.2012 „Privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor” și nr. 669 din 26.08.2016 „Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 904 din 17.09.2012 „Privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și elevilor”.
    3. Medicii şefi ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale vor asigura implementarea în teritoriu a prezentului ordin.
    4. Directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică (doamna Elena Palanciuc) va asigura suport metodologic necesar specialiştilor din cadrul Centrelor de Sănătate Publică teritoriale privind implementarea prezentului ordin.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial.
    6. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Aliona Serbulenco, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                            Svetlana CEBOTARI

    Nr. 622. Chişinău, 21 mai 2018.