OSISC23/2018
ID intern unic:  375845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
ORDIN Nr. 23
din  02.05.2018
privind modificarea Normelor tehnice în domeniul
semnăturii electronice avansate calificate, aprobate prin
Ordinul directorului SIS al RM nr. 69 din 15 iulie 2016

Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 859     Data intrarii in vigoare : 08.06.2018
    În temeiul Art. II din Legea nr. 108 din 09.06.2017 pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, precum și în scopul ajustării cadrului normativ aferent Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic,
 ORDON:
    1. Normele tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, aprobate prin Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 69 din 15 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 215-216, art. 1201), se modifică după cum urmează:
    Pct. 12 va avea următorul conținut:
    „12. Termenul de valabilitate al cheii private a utilizatorului semnăturii electronice avansate calificate și al certificatului cheii publice, ce corespunde cheii private a utilizatorului semnăturii electronice avansate calificate, constituie:
    1) până la 2 ani inclusiv – pentru lungimea cheilor publice şi private minimum de 2048 biţi, pentru algoritmul RSA;
    2) până la 3 ani inclusiv – pentru lungimea cheilor publice şi private minimum de 3072 biţi, pentru algoritmul RSA;
    3) până la 5 ani – pentru lungimea cheilor publice şi private minimum de 4096 biţi, pentru algoritmul RSA.”
    2. Controlul asupra executării prezentului Ordin mi-l asum.
    3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT                                            Alexandru BALTAGA

    Nr. 23. Chişinău, 2 mai 2018.