LPC79/2018
ID intern unic:  375880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 79
din  24.05.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209     art Nr : 338
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 22 alineatul întîi din Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art. 20), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”, sintagma „Ministerului Culturii” – cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”, iar sintagma „Ministerului Mediului” – cu sintagma „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. II. – La articolul 3 din Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80–82, art. 413), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. III. – Legea nr. 1133/1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 8, art. 195) se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cu excepția articolului 7 alineatul al doilea, sintagma „Ministerul Afacerilor Externe”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 3, sintagma „ministrului afacerilor externe” se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „ministrului afacerilor externe și integrării europene”.
    3. Articolul 4:
    la alineatul întîi, sintagma „ministrul afacerilor externe” se substituie cu sintagma „ministrul afacerilor externe și integrării europene”;
    la alineatul al doilea, textul „ministrul afacerilor externe, primesc scrisoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova” se substituie cu textul „ministrul afacerilor externe și integrării europene, primesc scrisoarea ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova”.
    4. La articolul 5 alineatul al doilea, cuvintele „ministrul afacerilor externe ai Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova”.
    Art. IV. – Legea nr. 1134/1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 8, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, sintagma „ministrul afacerilor externe” se substituie cu sintagma „ministrul afacerilor externe și integrării europene”.
    2. La articolul 3, sintagma „ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova”.
    3. La articolul 14, sintagma „Ministerului Afacerilor Externe al Republicii” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene”.
    Art. V. – La articolul 121 alineatul al șaptelea din Legea nr. 1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 746), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. VI. – În textul Legii nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „Ministerul Mediului” – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, iar sintagma „Ministerul Agriculturii și Alimentației”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. VII. – În textul Legii nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, sintagma „Ministerul Mediului” – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, iar sintagma „ministrului culturii” – cu sintagma „ministrului educației, culturii și cercetării”.
    Art. VIII. – În textul Legii presei nr. 243/1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 12), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Afacerilor Externe”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. IX. – Legea nr. 286/1994 cu privire la biblioteci (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 47), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 9 alineatul (2) litera c), sintagma „Ministerului Educației” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. X. – În textul Legii nr. 371/1995 privind selecția și reproducția în zootehnie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52–53, art. 160), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului agriculturii și industriei alimentare” – cu sintagma „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    Art. XI. – Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 511 alineatul (2), sintagma „Ministerul Educației și Tineretului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    3. Articolul 56:
    la alineatul (2), sintagma „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la alineatul (4), sintagma „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei,” se exclude, iar sintagma „Ministerului Educației” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. XII. – În textul Legii regnului animal nr. 439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 688), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Alimentației” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, iar sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XIII. – La articolul 18 alineatul (1) din Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 43, art. 482), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Alimentației” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. XIV. – La articolul 7 alineatul (2) partea introductivă din Legea nr. 534/1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 67, art. 752), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XV. – Articolul 61 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (4), sintagma „ministrului sănătății” se substituie cu sintagma „ministrului sănătății, muncii și protecției sociale”;
    la alineatul (5), sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XVI. – În anexa la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 78–80, art. 572), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Prelucrătoare” se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. XVII. – La articolul 1 alineatul (2) partea introductivă din Legea nr. 728/1996 cu privire la pomicultură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52–53, art. 161), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. XVIII. – În anexa la Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1–2, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar sintagma „Ministerul Sănătății” – cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XIX. – La articolul 7 alineatul (4) din Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52–53, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, sintagma „Ministerului Economiei” – cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”, iar textul „ , Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale” se exclude.
    Art. XX. – La articolul 11 alineatul (2) din Legea nr. 1036/1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Educației și Tineretului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. XXI. – La articolul 3 alineatul (2) din Legea nr. 1073/1996 privind învestitura Președintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 3, art. 10), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene”.
    Art. XXII. – În textul Legii nr. 1117/1997 privind bursele de mărfuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 70, art. 464), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XXIII. – La articolul 66 alineatul (2) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XXIV. – În textul Codului fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, sintagmele „Ministerul Sănătății” și „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, iar sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XXV. – La articolul 24 alineatul (15) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, sintagmele „Ministerului Sănătății” și „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XXVI. – În textul Legii nr. 1194/1997 cu privire la transporturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 553), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XXVII. – Legea nr. 1236/1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 557), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 4:
    alineatul (2):
    în partea introductivă, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    alineatul se completează cu literele e)–g) cu următorul cuprins:
    „e) exercită controlul de stat asupra respectării legilor și a altor acte normative referitoare la protecția mediului înconjurător în procesul de fabricație, depozitare, transportare, utilizare, neutralizare și înhumare a produselor și substanțelor nocive, precum și a deșeurilor lor;
    f) coordonează Regulamentul privind modul de utilizare și neutralizare a produselor și substanțelor nocive și a deșeurilor lor, Regulamentul privind modul de transportare, păstrare și utilizare a îngrășămintelor minerale și a pesticidelor, Lista preparatelor chimice și biologice de protecție și de stimulare a creșterii plantelor;
    g) coordonează Registrul național al substanțelor chimice potențial toxice, amplasarea platformelor specializate pentru neutralizarea și înhumarea produselor și substanțelor nocive inutilizabile și a deșeurilor lor.”
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4) litera e), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    3. La articolul 6 alineatul (1), sintagma „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare,” se exclude.
    Art. XXVIII. – În textul Legii aviației civile nr. 1237/1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 292), cu modificările și completările ulterioare, sintagmele „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” și „ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” și, respectiv, „ministrul economiei și infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXIX. – La articolul 28 litera z1) din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XXX. – La articolul 22 alineatul (1) litera g) din Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463, art. 768), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. XXXI. – La articolul 29 alineatul (4) litera c) din Legea nr. 1402/1997 privind sănătatea mentală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 310), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XXXII. – Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52–53, art. 368), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 25, sintagma „Ministerul Agriculturii și Alimentației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXXIII. – În textul Legii nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 312), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXXIV. – Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66–68, art. 442), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3 compartimentul C) subcompartimentul b) poziția 48, sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    2. La anexa nr. 6 poziția 12 și anexa nr. 10 poziția 2, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    3. Anexa nr. 11:
    la pozițiile 2, 14 și 15, sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la poziția 13, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la poziția 20, sintagma „Ministerul Culturii” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. XXXV. – La articolul 6 alineatul (23) litera j) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XXXVI. – La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr. 1555/1998 privind Banca pentru Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 322), cu modificările ulterioare, sintagma „ministrul economiei și reformei” se substituie cu sintagma „ministrul economiei și infrastructurii”, iar sintagma „Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcțiilor şi Gospodăriei Comunale” – cu sintagma „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. XXXVII. – În textul Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XXXVIII. – La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 272/1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39–41, art. 167), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XXXIX. – La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 278/1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaților în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătății în timpul exercitării obligațiunilor de serviciu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 24–25, art. 107), sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XL. – Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77, art. 339), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 6 litera f), textul „și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se exclude.
    Art. XLI. – În textul Legii zootehniei nr. 412/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77, art. 347), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XLII. – La articolul 7 alineatul (2) din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42–44, art. 311), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu sintagma „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, iar sintagma „Ministerului Economiei” – cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XLIII. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. În textul articolului 101, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    3. La articolul 18 alineatul (2), sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XLIV. – Legea culturilor nucifere nr. 658/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 153–155, art. 749), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 3, textul „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale,” se exclude.
    3. La articolul 19, textul „Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor,” se exclude.
    Art. XLV. – În textul Legii nr. 673/1999 cu privire la folosirea și protecția emblemei Crucii Roșii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 145–148, art. 715), sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XLVI. – Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70–72, art. 511), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 22 alineatul (9), textul „și cel al Ministerului Educației,” se exclude.
    Art. XLVII. – În textul Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 9 decembrie 2005), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XLVIII. – În textul Legii nr. 1069/2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 73–74, art. 547), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XLIX. – În nota la anexa la Legea nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior și mediu de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 94–97, art. 676), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, iar sintagmele „Ministerul Muncii și Protecției Sociale” și „Ministerul Sănătății” – cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. L. – Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 9 alineatul (2) litera b), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LI. – În textul Legii nr. 1142/2000 privind acordarea de credite preferențiale pe termen lung unor categorii de tineri studioși (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 154–156, art. 1152), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Educației, Tineretului și Sportului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LII. – La articolul 8 alineatul (2) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. LIII. – La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 137–138, art. 970), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LIV. – La articolul 2 din Legea nr. 1246/2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și flora pe cale de dispariție (CITES) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 133–136, art. 949), sintagma „Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. LV. – La articolul 13 alineatul (3) din Codul familiei nr. 1316/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 47–48, art. 210), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
Art. LVI. – La articolul 28 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 1418/2000 cu privire la grupele financiar-industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 27–28, art. 90), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei și Reformelor” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LVII. – La articolul 3 din Legea nr. 53/2001 despre acceptarea de către Republica Moldova a Convenției cu privire la Organizația Internațională Maritimă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 52–54, art. 297), sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LVIII. – În textul Legii nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LIX. – Legea nr. 185/2001 cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90–91, art. 697), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 8 alineatul (3), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. LX. – În textul Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului economiei” – cu sintagma „ministrului economiei și infrastructurii”.
    Art. LXI. – Legea nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 82), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    2. La articolul 22 alineatul (1), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LXII. – La articolul 3 din Legea nr. 536/2001 pentru ratificarea Convenției privind peisajul european (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141–143, art. 1091), sintagma „Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. LXIII. – La articolul 3 din Legea nr. 538/2001 pentru ratificarea Cartei urbanistice a Comunității Statelor Independente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141–143, art. 1093), sintagma „Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. LXIV. – La articolul 3 din Legea nr. 547/2001 pentru ratificarea Acordului cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor membre ale Comunității Statelor Independente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 131–132, art. 987), sintagma „Ministerul Culturii” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. LXV. – În textul Legii nr. 552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155–157, art. 1234), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LXVI. – Legea nr. 713/2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36–38, art. 208), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagmele „Ministerul Sănătății” și „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    2. La articolul 10, textul „Ministerul Culturii,” se exclude.
    Art. LXVII. – În textul Legii nr. 714/2001 cu privire la Fondul de șomaj al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1307), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei și Comerțului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LXVIII. – La articolul 26 alineatul (3) litera g) din Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 216–220, art. 645), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. LXIX. – La articolul 25 alineatul (2) din Legea salarizării nr. 847/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50–52, art. 336), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. LXX. – La articolul 2 din Legea nr. 849/2002 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 33–35, art. 192), sintagma „Ministerul Muncii și Protecției Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. LXXI. – În textul anexei la Legea nr. 852/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 54–55, art. 383), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LXXII. – La articolul 2 din Legea nr. 921/2002 pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50–52, art. 340), sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. LXXIII. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 159, în dispoziția alineatului (1) litera c), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    2. La articolul 1995, în dispoziție, sintagma „Ministerului Culturii” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. LXXIV. – La articolul 2 din Legea nr. 1018/2002 pentru ratificarea Protocolului privind poluanții organici persistenți și a Protocolului privind metalele grele la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 66–68, art. 535), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. LXXV. – La articolul 2 din Legea nr. 1058/2002 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 184 privind securitatea și igiena muncii în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 69–70,
art. 561), textul „Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura, în comun cu Ministerul Sănătății,” se substituie cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura”.
    Art. LXXVI. – La articolul 2 din Legea nr. 1190/2002 pentru ratificarea Convenției privind transmiterea persoanelor care suferă de deficiențe psihice pentru efectuarea tratamentului forțat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 106–109, art. 807), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. LXXVII. – În textul Legii nr. 1192/2002 privind pregătirea de mobilizare și mobilizarea (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124–125, art. 987), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LXXVIII. – La articolul 30 alineatul (2) litera c) liniuța a treia din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. LXXIX. – La articolul 3 din Legea nr. 1340/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Statul Kuweit privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1058), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LXXX. – La articolul 3 din Legea nr. 1358/2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 146–148, art. 1125), sintagma „Ministerul Energeticii” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LXXXI. – La articolul 3 din Legea nr. 1360/2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 146–148, art. 1127), sintagma „Ministerul Energeticii” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LXXXII. – La articolul 3 din Legea nr. 1363/2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la rețeaua hidrometeorologică interstatală a Comunității Statelor Independente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 146–148, art. 1129), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. LXXXIII. – La articolul 3 din Legea nr. 1367/2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la dezvoltarea activității de tîrguri și expoziții în cadrul Comunității Statelor Independente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 146–148, art. 1131), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LXXXIV. – Legea nr. 1384/2002 cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178–181 art. 1352), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 21 alineatul (1) litera f1), sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. LXXXV. – La articolul 2 din Legea nr. 1404/2002 pentru ratificarea unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1205), sintagma „Ministerul Muncii și Protecției Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, cuvintele „autorități responsabile” – cu cuvintele „autoritate responsabilă”, iar cuvintele „sînt desemnate suplimentar Ministerul Industriei și Ministerul Sănătății” – cu cuvintele „este desemnat suplimentar Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. LXXXVI. – În textul Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174–176, art. 1331), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LXXXVII. – La articolul 2 din Legea nr. 1451/2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art. 1258), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. LXXXVIII. – La articolul 82 alineatul (1) din Legea nr. 1453/2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Afacerilor Externe” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene”.
    Art. LXXXIX. – Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 23–24, art. 79), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, litera b1) se abrogă.
    2. La articolul 7 litera a), textul „ , comisia specializată din cadrul Ministerului Sănătății” se exclude.
    3. Articolul 11:
    în textul articolului, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (2), textul „ , de comun acord cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se exclude.
    4. La articolul 20 alineatul (1), sintagma „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    5. Articolul 21:
    în textul articolului, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (1), textul „coordonat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și” se exclude.
    6. La articolul 22, sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    7. La articolul 221, sintagmele „Ministerului Educației” și „Ministerului Culturii” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
    8. Articolul 25:
    la alineatul (1), textul „Ministerul Sănătăţii, de comun acord cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi” se substituie cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun acord”;
    la alineatul (2), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar textul „ , de comun acord cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,” se exclude.
    9. În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XC. – La articolul 2 din Legea nr. 1539/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația privind comerțul și colaborarea economică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1408), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XCI. – În textul Legii nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Culturii” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. XCII. – În textul Legii nr. 1591/2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1–2, art. 6), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Educației” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. XCIII. – La articolul 5 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XCIV. – În textul Legii muzeelor nr. 1596/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 23–24, art. 81), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului culturii” – cu sintagma „ministrului educației, culturii și cercetării”.
    Art. XCV. – La articolul 2 din Legea nr. 29/2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 48, art. 193), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. XCVI. – La articolul 3 din Legea nr. 48/2003 pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 48, art. 195), sintagma „Ministerul Energeticii” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. XCVII. – În textul Legii nr. 81/2003 privind cantinele de ajutor social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67–69, art. 283), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. XCVIII. – În textul Legii nr. 102/2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70–72, art. 312), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. XCIX. – Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 28 alineatul (1) litera a), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. C. – La articolul 3 din Legea nr. 130/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67–69, art. 289), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CI. – La articolul 3 din Legea nr. 131/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67–69, art. 291), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CII. – Legea nr. 135/2003 privind meșteșugurile artistice populare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 390), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 7 se completează cu literele l)–q) cu următorul cuprins:
    „l) coordonează elaborarea și aprobă programele și manualele de educație tehnologică în domeniul meșteșugurilor artistice pentru diferite tipuri de instituții de învățămînt;
    m) efectuează atestarea și conferă grade didactice meșterilor populari angajați în învățămînt, conform actelor normative în domeniu;
    n) aprobă programele de instruire, perfecționare și recalificare a cadrelor didactice și a meșterilor populari care activează în învățămîntul preuniversitar;
    o) aprobă cererile meșterilor populari, ale organizațiilor lor și ale întreprinderilor din domeniul meșteșugurilor artistice privind pregătirea profesională în bază de ucenicie;
    p) determină instituțiile de profil care vor evalua și vor certifica persoanele a căror pregătire profesională s-a făcut în bază de ucenicie;
    q) stimulează material pedagogii ai căror discipoli au fost distinși la concursurile naționale și internaționale.”
    3. Articolul 8 se abrogă.
    4. În denumirea și textul articolului 9, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CIII. – În textul Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CIV. – În textul Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CV. – La articolul 3 din Legea nr. 192/2003 pentru ratificarea Convenției cu privire la transportul rutier internațional de pasageri și bagaje (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 97–98, art. 434), sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CVI. – La anexa nr. 3 din Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Educației” se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CVII. – La articolul 7 alineatul (1) din Сodul transportului feroviar nr. 309/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226–228, art. 892), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CVIII. – La articolul 2 din Legea nr. 315/2003 pentru ratificarea Convenției europene asupra recunoașterii și executării deciziilor privind supravegherea copiilor și restabilirea supravegherii copiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170–172, art. 701), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CIX. – La articolul 3 din Legea nr. 378/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 218–220, art. 840), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CX. – La articolul 3 din Legea nr. 388/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 221–222, art. 856), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXI. – La articolul 5 alineatul (7) din Legea nr. 448/2003 cu privire la statutul forței militare străine în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 42), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXII. – În textul Legii nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 44), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXIII. – Legea asistenței sociale nr. 547/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    2. La articolul 16 alineatul (1), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CXIV. – La articolul 24 alineatul (2) litera e) din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30–34, art. 169), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXV. – La articolul 2 din Legea nr. 22/2004 pentru ratificarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 35–38, art. 196), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXVI. – La articolul 2 din Legea nr. 40/2004 pentru ratificarea Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 39–41, art. 228), sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CXVII. – La articolul 2 din Legea nr. 56/2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 46–49, art. 276), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXVIII. – În textul Legii nr. 78/2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83–87, art. 431), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CXIX. – La articolul 24 alineatul (2) din Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64–66, art. 344), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXX. – La articolul 2 din Legea nr. 112/2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 77–79, art. 405), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXI. – La articolul 21 din Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100–103, art. 510), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CXXII. – La articolul 2 din Legea nr. 133/2004 pentru ratificarea Protocolului privind realizarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente din 30 mai 2003 în vederea acordării participanților la Marele Război pentru Apărarea Patriei a dreptului la o călătorie gratuită pe an cu transportul feroviar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 77–79, art. 409), sintagma „Ministerul Muncii și Protecției Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CXXIII. – La articolul 2 din Legea nr. 150/2004 pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul studierii, explorării și valorificării resurselor minerale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 91–95, art. 486), sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CXXIV. – La articolul 2 din Legea nr. 182/2004 pentru ratificarea Instrumentului de modificare a Statutului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 104, art. 553), sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXV. – La articolul 2 din Legea nr. 183/2004 pentru ratificarea Instrumentului de modificare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 104, art. 555), sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXVI. – La articolul 2 din Legea nr. 193/2004 pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegrului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 108–111, art. 578), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXVII. – La articolul 2 din Legea nr. 194/2004 pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 108–111, art. 580), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXVIII. – La articolul 2 din Legea nr. 215/2004 pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Albania (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 112–118, art. 605), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXIX. – În textul Legii nr. 243/2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului agriculturii și industriei alimentare” – cu sintagma „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    Art. CXXX. – La articolul 2 din Legea nr. 281/2004 pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Croația (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 714), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXXI. – La articolul 29 alineatul (1) litera g) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CXXXII. – La articolul 2 din Legea nr. 308/2004 pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Bulgaria (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 178–180, art. 796), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXXIII. – La articolul 2 din Legea nr. 318/2004 pentru ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186–188, art. 832), sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXXIV. – La articolul 2 din Legea nr. 319/2004 pentru ratificarea Protocolului al șaselea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 189–192, art. 854), sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXXV. – La articolul 2 din Legea nr. 320/2004 pentru ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 189–192, art. 856), sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXXVI. – La articolul 2 din Legea nr. 321/2004 pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile de plată poștale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186–188, art. 834), sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXXVII. – La articolul 2 din Legea nr. 332/2004 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Danemarcei despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 193–198, art. 882), sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CXXXVIII. – La articolul 2 din Legea nr. 348/2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind constituirea Agenției pentru Cooperare și Informare în Comerțul Internațional ca organizație interguvernamentală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208–211, art. 926), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXXXIX. – La articolul 2 din Legea nr. 355/2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208–211, art. 934), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXL. – Legea nr. 358/2004 cu privire la implementarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 5–12, art. 40), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Afacerilor Externe”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 39.    Competența Agenției Naționale pentru Reglementare
                              în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
    Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației autorizează, în condițiile legislației în vigoare, utilizarea de către echipa de inspecție a stațiilor de radiocomunicații ale Organizației pentru legături cu sediul acesteia, precum și între membrii echipei de inspecție.”
    Art. CXLI. – La articolul 2 din Legea nr. 360/2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra interzicerii perfecționării, producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxice și asupra distrugerii lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218–223, art. 962), sintagma „Departamentul Comerțului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXLII. – La articolul 2 din Legea nr. 387/2004 privind transmiterea valorilor mobiliare şi a cotelor de participare nesolicitate în condiţiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 5–12 , art. 42), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se substituie cu sintagma „Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    Art. CXLIII. – La articolul 2 din Legea nr. 389/2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233–236, art. 1003), sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CXLIV. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul codului, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    2. La articolul 241 alineatul (3), cuvintele „și de Ministerul Economiei” se exclud.
    3. În textul articolului 292, sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „autoritatea competentă pentru străini”.
    Art. CXLV. – În textul Legii nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 116), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CXLVI. – Legea nr. 16/2005 pentru ratificarea Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 124), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, sintagma „Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    2. La articolul 2, sintagma „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene”, sintagma „Ministerul Economiei” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, sintagma „Ministerul Muncii și Protecției Sociale” – cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, textul
„ , Ministerul Educației” – cu textul „și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, iar textul „Departamentul Tehnologii Informaționale, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor,” și cuvintele „și Ministerul Sănătății” se exclud.
    Art. CXLVII. – La articolul 2 din Legea nr. 17/2005 pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 126), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii și Protecției Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, sintagma „Ministerul Economiei” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, sintagma „Ministerul Afacerilor Externe” – cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene”, iar textele „Departamentul Tehnologii Informaționale, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor,”, „Ministerul Sănătății,” și „Ministerul Culturii și Turismului,” se exclud.
    Art. CXLVIII. – La articolul 2 din Legea nr. 25/2005 pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAM (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 207), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXLIX. – La articolul 2 din Legea nr. 34/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele ce distrug stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a Reuniune a Părților (15–17 septembrie 1997) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 65–66, art. 240), sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CL. – Legea nr. 115/2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 96–98, art. 242), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 63:
    alineatul (3):
    la litera c), sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    litera d) se abrogă;
    la litera e), sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    la alineatul (4), sintagma „ministrului agriculturii și industriei alimentare” se substituie cu sintagma „ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    Art. CLI. – La articolul 2 din Legea nr. 140/2005 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea economică, semnat la Chișinău la 19 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 98–100, art. 465), sintagma „Ministerul Economiei și Comerțului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLII. – În punctul 5 din notele la anexa nr. 1 la Legea nr. 142/2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101–103, art. 476), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Educației, Tineretului și Sportului” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CLIII. – La articolul 2 din Legea nr. 185/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind ocrotirea vieții umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, și la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107–109, art. 547), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLIV. – La articolul 2 din Legea nr. 186/2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107–109, art. 549), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar textul „cu Ministerul Economiei și Comerțului și” se exclude.
    Art. CLV. – La articolul 2 din Legea nr. 187/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107–109, art. 551), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLVI. – La articolul 2 din Legea nr. 188/2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107–109, art. 553), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLVII. – La articolul 2 din Legea nr. 189/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, și la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107–109, art. 555), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CLVIII. – La articolul 2 din Legea nr. 190/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, și la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant și efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107–109, art. 557), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLIX. – La articolul 2 din Legea nr. 191/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind Regulile internaționale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107–109, art. 559), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLX. – La articolul 2 din Legea nr. 207/2005 pentru ratificarea Protocolului privind Apa și Sănătatea la Convenția din 1992 privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, semnat la 10 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107–109, art. 575), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CLXI. – La articolul 2 din Legea nr. 238/2005 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145–147, art. 699), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXII. – La articolul 2 din Legea nr. 239/2005 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziții complementare) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145–147, art. 701), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXIII. – La articolul 2 din Legea nr. 246/2005 pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145–147, art. 705), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXIV. – În textul Legii nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176–181, art. 867), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CLXV. – În textul Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172–175, art. 839), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CLXVI. – La articolul 2 din Legea nr. 318/2005 privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CLXVII. – La articolul 2 din Legea nr. 328/2005 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor părți la Acordul de bază multilateral privind transportul internațional pentru dezvoltarea coridorului Europa–Caucaz–Asia cu privire la finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1–4, art. 14), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXVIII. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 222 alineatul (2), sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanțelor”.
    2. La articolul 29 alineatul (9), cuvintele „Ministerul Sănătății și” se exclud.
    3. În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CLXIX. – Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 200), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 13 alineatul (31), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CLXX. – La articolul 2 din Legea nr. 12/2006 pentru ratificarea Convenției privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31–34, art. 126), sintagma „Ministerul Culturii și Turismului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CLXXI. – La articolul 2 din Legea nr. 16/2006 privind aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru crearea Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor, cu amendamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31–34, art. 128), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CLXXII. – La articolul 2 din Legea nr. 17/2006 privind aderarea Republicii Moldova la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR), cu amendamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 150), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXXIII. – La articolul 2 din Legea nr. 31/2006 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 202), textul „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, în comun cu Ministerul Dezvoltării Informaționale,” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXXIV. – Legea nr. 33/2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 310), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17 alineatul (2), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    2. La articolul 21, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CLXXV. – În textul Legii viei și vinului nr. 57/2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrul agriculturii şi industriei alimentare”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CLXXVI. – La articolul 2 din Legea nr. 67/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66–69, art. 277), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Educației, Tineretului și Sportului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, sintagma „Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului” – cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXXVII. – La articolul 2 din Legea nr. 87/2006 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 183 privind revizuirea Convenției (revizuite) asupra protecției maternității din 1952 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 320), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CLXXVIII. – La articolul 2 din Legea nr. 119/2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele ce distrug stratul de ozon (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 87–90, art. 391), sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CLXXIX. – La articolul 15 alineatul (5) din Legea nr. 152/2006 privind Institutul Național al Justiției (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 387, art. 789), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CLXXX. – La articolul 31 litera b) din Legea nr. 231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399–404, art. 806), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CLXXXI. – Legea nr. 257/2006 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142–145, art. 700), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagmele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Economiei și Comerțului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrul agriculturii și industriei alimentare”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 8 alineatul (4), sintagma „ministrul economiei şi comerţului” se substituie cu sintagma „ministrul economiei și infrastructurii”.
    Art. CLXXXII. – La articolul 2 din Legea nr. 258/2006 pentru ratificarea Convenției privind protecția și promovarea diversității de expresii culturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 635), sintagma „Ministerul Culturii și Turismului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CLXXXIII. – Legea nr. 265/2006 privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 168–169, art. 762), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 litera b), cuvintele „în coordonare cu Ministerul Mediului” se exclud.
    2. La articolul 5 alineatul (1), textul „Prin ordin comun al ministrului agriculturii şi industriei alimentare şi al ministrului mediului” se substituie cu textul „Prin ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    3. La articolul 8 alineatul (1), în partea introductivă, textul „prin ordin comun al ministrului agriculturii şi industriei alimentare şi al ministrului mediului” se substituie cu textul „prin ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”.
    4. La articolul 12 , textul „ , cu avizul Ministerului Mediului,” se exclude.
    5. La articolul 16 , textul „ , cu avizul Ministerului Mediului” se exclude.
    6. La articolul 26 alineatul (3) litera b), cuvintele „și fără avizul Ministerului Mediului” se exclud.
    7. În textul legii, sintagmele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „ministrul agriculturii și industriei alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CLXXXIV. – La articolul 2 din Legea nr. 274/2006 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 150 privind administrarea muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 653), sintagma „Ministerul Economiei și Comerțului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXXXV. – La articolul 2 din Legea nr. 276/2006 pentru ratificarea Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 657), sintagma „Ministerul Economiei și Comerțului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXXXVI. – La articolul 2 din Legea nr. 308/2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la contractul de transport internațional auto de pasageri și bagaje (CVR) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174–177, art. 800), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXXXVII. – La articolul 2 din Legea nr. 309/2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174–177, art. 802), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CLXXXVIII. – La articolul 2 din Legea nr. 339/2006 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 152 privind securitatea și igiena muncii în operațiunile portuare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186–188, art. 875), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, cuvintele „Ministerul Economiei și Comerțului și” se exclud, iar sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CLXXXIX. – La articolul 2 din Legea nr. 398/2006 pentru acceptarea amendamentelor la articolele 25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 203–206, art. 981), sintagma „Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CXC. – La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXCI. – La articolul 39 alineatul (1) litera p) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei și Comerțului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXCII. – La articolul 5 alineatul (4) din Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21–24, art. 68), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „ministrul economiei” se substituie cu sintagma „ministrul economiei și infrastructurii”.
    Art. CXCIII. – La articolul 2 din Legea nr. 18/2007 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european adițional la Convenția privind circulația rutieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 149), sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CXCIV. – Legea nr. 23/2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54–56, art. 250), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele „și Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului” se exclud.
    2. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CXCV. – Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55–56, art. 178), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (1) litera a) și la articolul 8 alineatul (1), în partea introductivă, sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, iar textul „Ministerul Sănătății,” se exclude.
    2. În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CXCVI. – În textul Legii nr. 61/2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 230), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CXCVII. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (1), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    2. În textul anexei, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, sintagma „Ministerul Economiei” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, sintagma „Ministerul Culturii” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” – cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, sintagma „Ministerul Mediului” – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar sintagma „Ministerul Sănătății” – cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CXCVIII. – Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 11 se abrogă.
    3. Articolul 13 se completează cu literele e)–k) cu următorul cuprins:
    „e) elaborarea, în conformitate cu cerințele internaționale și cu standardele naționale, de programe privind protecția mediului înconjurător de către participanții la traficul rutier;
    f) elaborarea de regulamente, care urmează a fi aprobate de Guvern, privind controlul de stat ecologic instrumental și testarea gradului de poluare a mediului înconjurător cu gaze de eșapament și de poluare fonică de către vehiculele aflate în trafic rutier;
    g) asigurarea testării, cu mijloace de măsurare omologate și verificate metrologic, a emisiilor de noxe ale autovehiculelor aflate în trafic rutier;
    h) organizarea monitorizării la nivel național a stocării și a prelucrării datelor despre poluarea mediului înconjurător de către transportul auto; crearea punctelor de recoltare a probelor privind nivelul poluării rețelelor rutiere, precum și determinarea zonelor critice;
    i) verificarea periodică, sistematică, la stațiile de alimentare, a calității carburanților și a lubrifianților, făcînd publice rezultatele;
    j) impunerea utilizării pe teritoriul țării a carburanților curați din punct de vedere ecologic;
    k) asigurarea respectării legislației privind emisiile de noxe ale surselor mobile de poluare.”
    4. La articolul 21 alineatele (4) și (5), sintagma „ministrului educației” se substituie cu sintagma „ministrului educației, culturii și cercetării”.
    5. La articolul 39 alineatul (4), sintagma „ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor” se substituie cu sintagma „ministrului economiei și infrastructurii”.
    Art. CXCIX. – Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagmele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 42 alineatul (1) litera k), sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CC. – La articolul 7 alineatul (1) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399–410, art. 679), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCI. – Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    2. La articolul 34 alineatul (2), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCII. – La articolul 25 alineatul (5) din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13–19, art. 29), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCIII. – În textul Legii nr. 42/2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 81, art. 273), cu modificările și completările ulterioare, sintagmele „Ministerul Sănătății” și „ministrul sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, „ministrul sănătății, muncii și protecției sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCIV. – Articolul 58 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423–429, art. 859), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), litera g) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „lit. b)–g)” se substituie cu textul „lit. b)–f)”.
    Art. CCV. – La articolul 37 alineatul (4) din Legea nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 527), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCVI. – La articolul 15 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCVII. – În textul Legii nr. 153/2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 583), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCVIII. – În textul Legii nr. 178/2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 585), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei și Comerțului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCIX. – În textul Legii nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCX. – Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 587), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    2. La articolul 21 alineatul (1), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    3. La articolul 231:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 231.     Asigurarea controlului de stat, coordonarea și monitorizarea”;
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Coordonarea la nivel naţional și monitorizarea controlului de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă efectuat de către inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale sînt exercitate de Inspectoratul de Stat al Muncii.”
    Art. CCXI. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 74, în dispoziția alineatului (9), sintagma „Ministerului Culturii” se substituie cu sintagma „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.
    2. La articolul 196, în dispoziția alineatului (4), sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    3. La articolul 256, în dispoziție, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    4. La articolul 271, în dispoziție, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    5. La articolul 284, în dispoziția alineatului (9), sintagma „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCXII. – În textul Legii nr. 241/2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1–2, art. 2), cu completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXIII. – Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 25 alineatul (1) litera h), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    2. La anexa nr. 1 compartimentul II, punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Conducător al autorității administrative centrale subordonate Guvernului.”
    Art. CCXIV. – La articolul 6 alineatul (3) din Legea nr. 251/2008 privind constituirea Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1–2, art. 4), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCXV. – La articolul 6 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57–58, art. 161), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCXVI. – În textul Codului subsolului nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXVII. – Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 16 alineatul (7) litera h), textul „Ministerul Mediului,” se exclude, iar sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCXVIII. – La articolul 4 alineatul (5) din Legea nr. 20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11–12, art. 17), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCXIX. – Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131–134, art. 441), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1) litera a), sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    2. La articolul 15 alineatul (1) litera g), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCXX. – În textul Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 541), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXXI. – În textul Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXXII. – În textul Legii nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 561), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXXIII. – În textul Legii nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235–240, art. 738), cu modificările ulterioare, sintagmele „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului culturii” – cu sintagma „ministrului educației, culturii și cercetării”.
    Art. CCXXIV. – În textul Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art. 571), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXXV. – La articolul 3 din Legea nr. 127/2011 pentru ratificarea Convenției europene privind coproducțiile cinematografice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128–130, art. 369), sintagma „Ministerul Culturii” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCXXVI. – În textul Legii apelor nr. 272/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCXXVII. – Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 48, art. 144), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagmele „Ministerul Culturii” și „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    2. La articolul 9 alineatul (2), cuvintele „și Ministerul Educației” se exclud.
    3. La articolul 16 alineatul (1), cuvintele „cu consultarea Ministerului Educației” și „și Ministerul Educației” se exclud.
    4. Articolul 31 se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
    „d) asigură accesul la serviciile medicale în cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală, în conformitate cu prevederile art. 13 și 19;
    e) acordă asistență în cazurile speciale prevăzute la art. 6.”
    5. Articolul 32:
    la litera b), cuvintele „consultă Ministerul Culturii la elaborarea metodologiei” se substituie cu cuvintele „elaborează metodologia”;
    articolul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) participă la elaborarea planurilor individuale de integrare și contribuie, prin intermediul structurilor sale, la derularea programelor de integrare.”
    6. Articolele 33 și 34 se abrogă.
    Art. CCXXVIII. – În textul Legii nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 82–84, art. 270), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului culturii” – cu sintagma „ministrului educației, culturii și cercetării”.
    Art. CCXXIX. – La articolul 82 alineatul (2) din Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanțelor”.
    Art. CCXXX. – În textul Legii nr. 58/2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 255), sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXXXI. – Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155–159, art. 508), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagmele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” și „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrul muncii, protecției sociale și familiei” se substituie cu sintagma „ministrul sănătății, muncii și protecției sociale”.
    2. La articolul 15 alineatul (5), textul „Ministerului Sănătății,” se exclude.
    3. La articolul 16 alineatul (8), cuvintele „comun” și „Ministerului Sănătății și” se exclud.
    4. La articolul 20 alineatul (1), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    5. La articolul 23 alineatul (1), textul „Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    6. Articolul 25:
    la alineatul (2), sintagma „Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”;
    la alineatul (3), textul „Ministerului Culturii,” se exclude.
    Art. CCXXXII. – În textul Legii nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143–148, art. 467), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” – cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCXXXIII. – Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 83), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 11 alineatul (2), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCXXXIV. – În textul Legii nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 593), sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului muncii, protecției sociale și familiei” – cu sintagma „ministrului sănătății, muncii și protecției sociale”.
    Art. CCXXXV. – Legea nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229–233, art. 739), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 10:
    la alineatul (1), sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    la alineatul (4), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar textul „și de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se exclude.
    2. La articolul 23 alineatul (6), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCXXXVI. – Legea nr. 138/2012 privind sănătatea reproducerii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 205–207, art. 673), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului sănătății” – cu sintagma „ministrului sănătății, muncii și protecției sociale”.
    2. La articolul 6 alineatul (4), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCXXXVII. – În textul Legii nr. 185/2012 pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 1–5, art. 2), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar sintagma „Ministerul Tineretului și Sportului” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCXXXVIII. – În textul Legii nr. 21/2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 201), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „ministrul culturii” – cu sintagma „ministrul educației, culturii și cercetării”, iar sintagma „ministrul muncii, protecției sociale și familiei” – cu sintagma „ministrul sănătății, muncii și protecției sociale”.
    Art. CCXXXIX. – Legea nr. 30/2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 69–74, art. 221), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 7:
    la alineatul (1):
    litera b) se abrogă;
    literele c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „c) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    d) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;”
    la alineatul (2), cuvintele „și Agenția de Stat pentru Protecția Moralității” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „și ale Agenției de Stat pentru Protecția Moralității” se exclud;
    alineatul (4) se abrogă.
    Art. CCXL. – La articolul 10 alineatele (2) și (3) din Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122–124, art. 383), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCXLI. – În textul Legii nr. 68/2013 despre semințe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 417), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXLII. – La articolul 3 din Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 167–172, art. 534), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCXLIII. – În textul Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 47–48, art. 90), sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCXLIV. – La articolul 101 alineatul (2) din Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14–16, art. 32), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanțelor”.
    Art. CCXLV. – În textul Legii nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 99–102, art. 249), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXLVI. – La articolul 24 alineatul (5) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282–289, art. 600), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCXLVII. – În textul Legii cinematografiei nr. 116/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 217–222, art. 467), sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCXLVIII. – La articolul 22 alineatul (3) din Legea nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352–357, art. 660), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCXLIX. – Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul codului, sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor” – cu sintagma „ministrului economiei și infrastructurii”.
    2. La articolul 44 alineatul (2) și articolul 99, sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    3. La articolul 49 litera i), sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCL. – Legea nr. 151/2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 310–312, art. 616) se modifică după cum urmează:
    1. În denumirea și în textul articolului 5, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. În denumirea și în textul articolului 6, sintagma „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCLI. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul codului, sintagma „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 35 alineatul (2), sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    3. La articolul 67 alineatul (4), sintagma „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    4. În textul articolului 121, sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCLII. – În textul Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 293–296, art. 605), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar sintagma „ministrul economiei” se substituie cu sintagma „ministrul economiei și infrastructurii”.
    Art. CCLIII. – La punctul 8 al compartimentului „REGULI GENERALE de aplicare a taxei vamale” din anexa la Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 529), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”.
    Art. CCLIV. – La articolul 21 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar „ministrului sănătății” se substituie cu sintagma „ministrului sănătății, muncii și protecției sociale”.
    Art. CCLV. – Legea nr. 7/2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 79–89, art. 146), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1) și în anexă, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    2. În textul anexei, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” și „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCLVI. – La articolul 4 litera a) din Legea metrologiei nr. 19/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100–105, art. 190), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCLVII. – La articolul 19 alineatul (1) din Legea nr. 20/2016 cu privire la standardizarea națională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 90–99, art. 170), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCLVIII. – La articolul 7 alineatul (3) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 140–149, art. 289), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCLIX. – La articolul 35 din Legea nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100–105, art. 194), textul „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor împreună cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCLX. – La articolul 3 alineatul (1) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114–122, art. 225), sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCLXI. – În textul Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157–162, art. 316), sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCLXII. – În textul Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157–162, art. 318), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCLXIII. – Legea nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293–305, art. 618) se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 3 alineatul (5), textul „Ministerul Sănătății,” se exclude.
    Art. CCLXIV. – În textul Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 651), sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului economiei” – cu sintagma „ministrului economiei și infrastructurii”.
    Art. CCLXV. – Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 315–328, art. 688) se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Tineretului și Sportului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 10 alineatul (4), sintagma „Ministerul Tineretului și Sportului” se substituie cu cuvîntul „Guvern”.
    Art. CCLXVI. – La articolul 47 alineatul (3) din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCLXVII. – În textul Legii nr. 239/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 30–39, art. 65), sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar textul „Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,” se exclude.
    Art. CCLXVIII. – În textul Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67–71, art. 93), sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCLXIX. – La articolul 3 din Legea nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 19–23, art. 56), sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.
    Art. CCLXX. – La articolul 20 alineatul (2) din Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 109–118, art. 155), sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCLXXI. – La articolul 3 din Legea nr. 51/2017 pentru ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 149–154, art. 242), sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    Art. CCLXXII. – În textul Legii nr. 68/2017 pentru aprobarea Strategiei naționale privind managementul deșeurilor radioactive pentru anii 2017–2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201–213, art. 332), sintagma „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „Ministerul Sănătății” – cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCLXXIII. – În textul Legii nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244–251, art. 389), sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. CCLXXIV. – La articolul 21 alineatul (2) din Legea nr. 151/2017 cu privire la sistemul de adrese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301–315, art. 519), sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    Art. CCLXXV. – Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301–315, art. 529) se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 18 alineatul (3), textul „ai Ministerului Educației,” se exclude.
    Art. CCLXXVI. – Legea nr. 161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335–339, art. 576) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 7 litera v), sintagma „Ministerul Educației” se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    3. Articolul 18 se completează cu literele c1) și c2) cu următorul cuprins:
    „c1) inițiază programe de promovare în rîndurile tinerei generații a memoriei militarilor Republicii Moldova căzuți la datorie;
    c2) susține participarea tinerilor la îngrijirea mormintelor și a operelor comemorative de război în cadrul taberelor organizate de Oficiul național, precum și la alte activități similare;”.
    4. Articolul 20 se abrogă.
    Art. CCLXXVII. – În anexa la Legea nr. 169/2017 pentru aprobarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017–2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301–315, art. 533), sintagmele „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” și „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. CCLXXVIII. – (1) Prin derogare de la prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008, termen de un an de zile de la data publicării prezentei legi, atribuțiile prevăzute la articolul 232 alineatul (1) litera f), la articolul 233 alineatul (3), la articolul 236 alineatul (2) litera b) din Legea securității și sănătății în muncă se vor exercita de către Inspectoratul de Stat al Muncii.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI    Andrian CANDU

    Nr. 79. Chișinău, 24 mai 2018
.