HPC91/2018
ID intern unic:  375889
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 91
din  24.05.2018
pentru completarea punctului 1 din
Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele
comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă
în Republica Moldova
Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209     art Nr : 344
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – La punctul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se completează, în ordine cronologică, cu poziția:
    „– Ziua Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri (26 iunie);”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 91. Chișinău, 24 mai 2018.