HGC562/2018
ID intern unic:  375975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 562
din  20.06.2018
privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 613
    În temeiul articolului XLII alineatul (1) din Legea nr. 160 din 7 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 647), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 5 din Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499), cu modificările și completările ulterioare, la noțiunea „marcă de identificare” cuvintele „ștampilă aplicată” se substituie cu cuvintele „semn distinctiv aplicat”.
    2. La punctul 89 din Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 28 aprilie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 149-154, art. 363), textul „ , cu aplicarea ștampilei deținătorului autorizației CEMT” se exclude.
    3. Regulamentul cu privire la procedura de autentificare și eliberare a certificatelor de origine preferențială a mărfurilor exportate din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 960 din 7 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395, art. 1068), se modifică după cum urmează:
    1)  la punctul 3, cuvintele „și ștampila în original” și textul „(în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie)” se exclud;
    2) punctul 5:
    la subpunctul 1), cuvintele „cu ştampila în original” și „ştampilei exportatorului și” se exclud;
    la subpunctele 3), 4) și 5), cuvintele „ştampila şi” se exclud;
    3) la punctul 20 subpunctul 2) și la punctul 21 subpunctul 2) litera g), textul „și/sau ștampila” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                             Octavian Armaşu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                   Chiril Gaburici

    Nr. 562. Chişinău, 20 iunie 2018.