HGC573/2018
ID intern unic:  375992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 573
din  20.06.2018
pentru modificarea anexei nr. 15 la
Regulamentul cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a
bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, ușor alterabile sau
cu
termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute

în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 624
    În temeiul art. 3 și art. 7 alin. (4) din Legea nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11-12, art. 114), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Anexa nr. 15 la Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, art. 1021), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 15
la Regulamentul cu privire la modul de evidenţă,
evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn,
sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare
limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia
statului cu drept de succesiune şi a comorilor

LISTA
bunurilor confiscate prevăzute pentru transmiterea şi completarea
rezervelor materiale de stat
    1. Grîu alimentar
    2. Porumb
    3. Crupe de hrișcă
    4. Orez
    5. Zahăr
    6. Corturi
    7. Benzină auto
    8. Motorină
    9. Păcură
    10. Cărbune
    11. Pompe
    12. Generatoare electrice
    13. Autocamioane
    14. Excavatoare
    15. Buldoexcavatoare
    16. Buldozere pe șenile
    17. Autoîncărcătoare
    18. Autocisterne pentru apă potabilă
    19. Saci de polipropilenă
    20. Cherestea
    21. Foi ondulate pentru acoperișuri”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                Alexandru Jizdan
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                             Octavian Armaşu

    Nr. 573. Chişinău, 20 iunie 2018.