OMSMPSC729/230/2018
ID intern unic:  376080
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 729/230
din  11.06.2018
cu privire la modificarea Ordinului nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013
„Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală”
Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 979
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1339 din 15 iunie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi    Întru asigurarea accesului populaţiei la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în condiţii de ambulatoriu, în temeiul Planului de acţiuni al Guvernului 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.890 din 20 iulie 2016, și al deciziilor Consiliului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală din anul 2018, precum și în temeiul pct.9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.694 din 30 august 2017, şi al pct.29 lit.e) din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
ORDONĂM:
    1. Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.915 din 2 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679),  se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5 subpunctul 3 cuvintele „al CNAM;” se substituie cu textul „al CNAM. Denumirile comerciale excluse din Catalogul naţional de preţuri cu dreptul de comercializare a stocurilor existente la preţurile stabilite anterior pentru perioada maxim un an potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente nr.525 din  22 iunie 2010 nu se exclud pentru perioada respectivă din lista denumirilor comerciale compensate.”;
    2) Anexa nr.1 se modifică și se expune conform anexei la prezentul ordin.
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciștilor și a populației despre modificările survenite în lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și modul lor de compensare.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Rodica Scutelnic, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și a
dlui Daniel Stici, vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                   Svetlana CEBOTARI

    DIRECTORUL GENERAL
    AL COMPANIEI NAŢIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                           Dmitrii PARFENTIEV

    Nr. 729/230-A. Chişinău, 11 iunie 2018.


    anexă